Més de 110 anys de compromís social

Des dels inicis, ”la Caixa” s’ha caracteritzat per un fort compromís social i una vocació de treball en favor de l’interès general. Més de 110 anys després del seu naixement, la Fundació ”la Caixa” continua sent la primera fundació d’Espanya, la segona d’Europa i una de les més importants del món.

 • EL SOMNI DE FRANCESC MORAGAS

  El 5 d’abril de 1904, Francesc Moragas fundava la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, amb el suport de diverses entitats de la societat civil catalana. D’aquesta manera naixia una institució privada que, en aquells anys de tanta inestabilitat social, esdevindria un instrument per ajudar les classes més desafavorides a disposar d’autonomia i seguretat en la vida familiar.

  Francesc Moragas va impulsar una gestió financera moderna, professional i ambiciosa molt diferent de la que en aquell moment predominava en altres caixes. Va aconseguir fer d’aquesta entitat la precursora i promotora a Espanya de la previsió social, un dels pilars bàsics de la societat del benestar.

 • EL NAIXEMENT DE L'OBRA SOCIAL

  L’entitat, que va néixer amb una clara voluntat d’evitar l’exclusió financera i impulsar el desenvolupament socioeconòmic del territori, ben aviat va explorar noves vies d’acció social. D’aquesta manera, va començar a dedicar una part de l’excedent econòmic a fer obres socials i la seva Obra Social va passar a formar part de l’organització. Així va néixer l’Obra Social ”la Caixa” amb l’objectiu de finançar i mantenir activitats de caràcter social, educatiu, cultural i científic.

 • LA HISTÒRIA
  D’UN SÍMBOL

  A finals dels anys setanta es va voler dotar l’entitat d’una identitat única, fàcil de reconèixer i que, a més, els clients es poguessin fer seva. Amb aquesta finalitat, es va encarregar a Joan Miró que fes un tapís del qual se’n pogués aïllar algun element emblemàtic.

  Així, l’estrella i els seus colors van esdevenir el símbol de l’entitat i un element d’identitat que va ser capaç de crear tendència en el sector financer espanyol de l’època.

 • CONSTITUCIÓ
  DE ”LA CAIXA”

  L’any 1990, la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears i la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona es van fusionar i van donar lloc a un grup líder del sistema financer espanyol i entre les caixes espanyoles i europees: la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, coneguda com ”la Caixa”.

 • EL NAIXEMENT
  DE CAIXABANK

  L’any 2011, ”la Caixa” va aprovar iniciar un procés de reorganització que va culminar amb el naixement de CaixaBank, entitat bancària cotitzada a través de la qual el Grup ”la Caixa” va continuar desenvolupant l’activitat financera de manera indirecta.

 • CREACIÓ DE LA FUNDACIÓ

  El juny del 2014, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona es va transformar en la Fundació Bancària ”la Caixa”. Des d’aleshores, gestiona l’Obra Social que ha caracteritzat històricament ”la Caixa” i, a través de CriteriaCaixa, les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”.

 • El 5 d’abril de 1904, l’advocat català Francesc Moragas i Barret funda la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears amb el suport de diverses entitats de la societat civil catalana.

 • Fins aleshores, les caixes destinaven tots els excedents econòmics a formar reserves. L’any 1917, l’entitat pren la decisió de dedicar una part de l’excedent econòmic de manera específica a fer obres socials.

 • L’Obra Social passa a formar part de l’organització de l’entitat per assegurar-ne una gestió professional i eficaç. A través seu, es financen i mantenen activitats de caràcter social, educatiu, cultural i científic.

 • A finals dels anys setanta, s’encarrega a Joan Miró que faci un tapís del qual se’n pugui aïllar algun element emblemàtic. Així, l’any 1980, l’estrella i els seus colors esdevenen el símbol de l’entitat.

 • Fusió de la Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, fundada l’any 1904, i la Caixa d’Estalvis i Mont de Pietat de Barcelona, fundada el 1844. L’entitat que en resulta s’anomena Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, coneguda com ”la Caixa”.

 • S’aprova iniciar un procés de reorganització que culmina amb la segregació de l’activitat financera en CaixaBank, entitat bancària cotitzada a través de la qual el Grup ”la Caixa” continua desenvolupant l’activitat financera de manera indirecta.

 • El juny del 2014, la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona es transforma en la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”, en compliment de la Llei de caixes d’estalvis i fundacions bancàries del 27 de desembre.

  Des d’aleshores, la Fundació Bancària ”la Caixa” gestiona l’Obra Social que ha caracteritzat històricament l’entitat i, a través de CriteriaCaixa, les participacions accionarials del Grup ”la Caixa”, inclòs CaixaBank.