Treballem per construir una societat millor, en la qual els més vulnerables tinguin més oportunitats, i desenvolupem solucions per al progrés social, la cultura i la ciència, l'educació i la investigació.

 • MISSIÓ

  Construir una societat millor i més justa donant més oportunitats a les persones que més ho necessiten.

 • VISIÓ

  Ser una entitat de referència per a la societat en el desenvolupament de solucions perdurables que:

  • Cobreixin les necessitats bàsiques dels més vulnerables.

  • Afavoreixin el progrés social, per donar resposta als nous reptes en la recerca, la formació d’excel·lència i l’educació.

  • Acostin la ciència i la cultura a tots els segments de la societat.

 • VALORS

  • Responsabilitat, entesa com el deure que tenim de garantir que les accions i intervencions de la Fundació ”la Caixa” es duguin a terme segons els criteris d’excel·lència en la gestió i eficàcia en els resultats. Per fer-ho, cal avaluar els programes i definir-ne les actuacions dinàmicament, a fi de maximitzar-ne la consecució dels objectius.

  • Confiança, entesa com el resultat del reconeixement social que tenen les activitats de l’entitat i de l’impacte dels seus programes. La qualitat ha de ser el tret característic de totes les accions i intervencions de l’entitat.

  • Compromís social, entès com la nostra voluntat ferma de construir una societat millor, fent èmfasi especialment en les persones més vulnerables i amb menys oportunitats.

 • PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

  • Compliment de lleis i normes: els qui formem part de la Fundació ”la Caixa” hem de desenvolupar, sempre, una conducta professional recta i honesta en l’exercici de l’activitat i, a més, hem de complir:
   - La legislació i la normativa vigent.
   - Les normatives internes de l’entitat.
   - Els principis i regles deontològics que corresponguin.
   - Les obligacions i compromisos que assumeixi la Fundació ”la Caixa” en les relacions contractuals amb tercers.

  • Integritat i transparència: els qui formem part de la Fundació ”la Caixa” hem de desenvolupar la nostra activitat amb integritat, honestedat i transparència. A més, promovem que les entitats socials, col·laboradors i proveïdors amb qui es relaciona l’entitat segueixin els mateixos estàndards de conducta.
   En aquesta línia, hem integrat en l’operativa diària els principis de conducta i acció en matèria de drets humans, laborals, mediambientals i de lluita contra la corrupció del Pacte Mundial de les Nacions Unides, al qual ens hem adherit.

  • Responsabilitat social i mediambiental: a la Fundació ”la Caixa” estem compromesos a aconseguir un món més sostenible des del punt de vista social, ambiental i econòmic. Per això, dins del nostre compromís amb la sostenibilitat, destaca l’alineació dels programes estratègics de l’entitat amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides.

  • Respecte a les persones: a la Fundació ”la Caixa” respectem les persones, la seva dignitat i els seus valors fonamentals. En aquest sentit, fomentem la igualtat d’oportunitats i la no discriminació, assetjament, abús o tracte inapropiat per raó de gènere, raça, nacionalitat o qualsevol altra situació que el dret protegeixi.

  • Professionalitat i treball en equip: a la Fundació ”la Caixa” l’actiu principal són les persones i els valors i principis que les motiven. Per això, estem compromesos a fomentar el respecte i promoure la diversitat, valorant les capacitats i contribucions de cada persona. A la Fundació ”la Caixa” creiem que s’obtenen millors resultats treballant junts i sumant les fortaleses individuals de cada integrant.

 • CODI ÈTIC

  És el marc que guia la forma d’actuar de les persones que integrem la Fundació ”la Caixa”. Constitueix el pilar bàsic en el qual se sustenten totes les normatives, procediments i directrius de l’entitat.

  Descarregar el Codi ètic de la Fundació ”la Caixa” (PDF, 1,2 MB)

Àrees d'actuació

 • Programes Socials

  Impulsem la transformació social mitjançant programes que fomenten l’accés a l’ocupació i l’habitatge, que contribueixen a millorar la qualitat de vida dels més necessitats i que fomenten la convivència ciutadana i la cohesió social.

  Accedeix a Programes Socials

 • Cultura i ciència

  Acostem el coneixement a la societat mitjançant la cultura i la ciència com a eines de creixement personal i cohesió social.

  Accedeix a Cultura i ciència

 • Educació i beques

  Impulsem l'educació i la formació d'excel·lència com a motor de progrés i benestar social.

  Accedeix a Educació i beques

 • Investigació i salut

  Donem suport al progrés. Per això, promovem la investigació i fomentem la innovació amb l’objectiu d’assolir avenços en salut i altres ciències de la vida.

  Accedeix a Investigació i salut