Convocatòries de l'FSE i la Fundació ”la Caixa”
La Fundació ”la Caixa” és Organisme Intermedi del Fons Social Europeu per a Espanya, per al període de programació 2014-2020, en el Programa Operatiu d’Inclusió Social i de l’Economia Social (POISES) així com en el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ).

 • MÉS FEINA DE LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA”

  Convocatòria

  En el marc del POISES, la Fundació ”la Caixa” va obrir la convocatòria Més Feina de la Fundació ”la Caixa” per seleccionar projectes adreçats al desenvolupament d’itineraris integrats d’inserció sociolaboral.

  Els projectes es desenvoluparan fins al 2023.

  Finalitat i beneficiaris:
  La finalitat de la convocatòria és afavorir la inclusió activa de persones en situació o risc d’exclusió social a través d’itineraris integrals que en permetin la inserció al mercat laboral.
  Les entitats beneficiàries són entitats sense ànim de lucre, centres especials de treball i empreses d’inserció.

  Pressupost:
  El pressupost total puja a 41.346.233 €, dels quals el Fons Social Europeu n’aporta 30.576.923 € i la Fundació ”la Caixa” 10.769.310 €.

  Més sobre la convocatòria MÉS FEINA DE LA FUNDACIÓ ”LA CAIXA”

 • FUNDACIÓ ”LA CAIXA” FEINA JOVE

  Convocatòria

  En el marc del POEJ, la Fundació ”la Caixa” ha llançat la convocatòria Fundació ”la Caixa” Feina Jove, d’ajudes a la contractació.

  Finalitat i beneficiaris:
  La finalitat de les ajudes és fomentar l’ocupació estable i de qualitat i contribuir a la reducció de la desocupació juvenil a Espanya.
  S’adrecen a empreses, empresaris autònoms i entitats sense ànim de lucre que contractin persones joves.

  Pressupost:
  El pressupost total és de 30.773.559 €, dels quals el Fons Social Europeu n’aporta 28.278.035 € (el 91,89 %) i la Fundació ”la Caixa” 2.495.564 € (el 8,11 %).

  Més sobre la convocatòria FUNDACIÓ ”LA CAIXA” FEINA JOVE

Subvencions i ajuts públics

 • GENDER-NET

  Projecte

  Finalitat i beneficiaris:
  Consorci de 16 organitzacions, juntament amb el Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat (MINECO), l’objectiu del qual és donar suport a la promoció de la igualtat de gènere en els programes de recerca i finançament, entre d’altres.

  Import:
  Programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea, amb un pressupost total de 3.774.910 € (2017-2022). La Comissió Europea contribueix a la Fundació Bancària ”la Caixa” amb 100.000 €.

  Més sobre el projecte GENDER-NET

 • COMPASS

  Projecte

  Finalitat i beneficiaris:
  Té l’objectiu d’analitzar de quina manera la recerca i la innovació responsables (RRI) es poden integrar d’una manera significativa en els sistemes d’innovació que hi ha a la indústria europea i fomentar la col·laboració en tres camps d’innovació clau: biomedicina, nanotecnologia i seguretat cibernètica.

  Import:
  Programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. La contribució de la Comissió Europea a la Fundació ”la Caixa” és de 195.687,50 € (maig 2016 - maig 2019).

  Més sobre el projecte COMPASS

 • EIT HEALTH

  Projecte

  Finalitat i beneficiaris:
  Consorci de més de 144 empreses, universitats i centres d’investigació europeus líders en innovació, biomedicina i salut, amb l’objectiu d’estimular la innovació i l’esperit empresarial a tota Europa promocionant només la innovació en biomedicina i salut de la Unió Europea.

  EIT Health cofinança el programa CaixaImpulse (777.275 € el 2019) com a part del seu procés d’internacionalització. A més, la Fundació ”la Caixa”, a través de les convocatòries EIT Health, participa en diverses iniciatives:

  • El projecte SHAPE, liderat per TU Delft, que finança la formació d’investigadors en transferència tecnològica i valorització a través de l’oferta formativa de CaixaImpulse. 
   Import (2019): 15.000 €
   Més sobre el projecte SHAPE

  • El projecte SHEBUCAR, liderat per TU Delft, que té com a objectiu organitzar una escola d’estiu en què estudiants de màster assoleixen coneixements sobre innovació i transferència tecnològica, i també sobre aspectes financers i models de negoci.
   Import (2019): 16.250 €

  • El projecte WE Health, liderat per IESE, que té com a objectiu millorar la participació i formació de les dones en el sector de la innovació en salut. A través de diversos mòduls formatius i activitats de networking, aconsegueix augmenta la sensibilització sobre l’impacte econòmic i social positiu que aporta la diversitat en l’ecosistema de la innovació.
   Import (2019): 10.875 €

 • HEIRRI

  Projecte

  Finalitat i beneficiaris:
  Té l’objectiu d’integrar el concepte de recerca i innovació responsables (RRI) a les carreres científiques i enginyeries, i actua fonamentalment des de les universitats i altres institucions d’educació superior.

  Import:
  Programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. La contribució de la Comissió Europea a la Fundació ”la Caixa” és de 90.000 € (setembre 2015 - setembre 2018).

  Més sobre el projecte HEIRRI

 • MISS-to-HIT

  Projecte

  Finalitat i beneficiaris:
  Té l’objectiu de crear una comunitat on les iniciatives d’aprenentatge formal i informal puguin compartir activitats relacionades amb la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques mitjançant una tecnologia basada en la indagació i l’experimentació. Al projecte, coordinat per la Universitat de Deusto, hi participen set socis de tres països, entre els quals hi ha el Museu de la Ciència CosmoCaixa.

  Import:
  Programa Erasmus + de la Unió Europea. La contribució de la Comissió Europea a la Fundació ”la Caixa” és de 17.890 € (setembre 2015 - setembre 2017).

 • HYPATIA

  Projecte

  Finalitat i beneficiaris:
  Tracta el repte de reunir diversos actors de la societat amb la finalitat d’atreure més noies adolescents a les carreres de ciència, tecnologia, enginyeria i matemàtiques, conegudes com STEM.

  Import:
  Programa de recerca i innovació Horizon 2020. La contribució de la Comissió Europea a la Fundació ”la Caixa” a través d’ECSITE és de 45.625 € (agost 2015 - agost 2018).

 • INPhINIT

  Projecte

  Finalitat i beneficiaris:
  És un programa de beques de doctorat destinat a incorporant, als millors centres de recerca espanyols, joves investigadors internacionals en els camps de la tecnologia, l’enginyeria, la física, les matemàtiques, les ciències de la salut i de la vida.

  Import:
  Programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. El programa està cofinançat per la Comissió Europea en l’àmbit del Programa Marie Skłodowska-Curie Actions (2015) amb 4.708.800 €.

  Més sobre el projecte INPhINIT

 • JUNIOR LEADER

  Projecte

  Finalitat i beneficiaris:
  Junior Leader és un programa de beques de postdoctorat destinat a contractar investigadors de qualsevol nacionalitat que vulguin continuar la carrera investigadora a Espanya o Portugal. Té l’objectiu de donar suport als millors talents científics i fomentar la recerca innovadora i d’alta qualitat.

  Import:
  Programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. El programa està cofinançat per la Comissió Europea dins del Programa Marie Skłodowska-Curie Actions (2015) amb 5.737.680 €.

  Més sobre el projecte JUNIOR LEADER

 • RRI Tools

  Projecte

  Finalitat i beneficiaris:
  Consorci multidisciplinari format per 26 institucions de 30 països de l’Espai Europeu de Recerca, distribuïts en 19 nodes actius (RRI Hubs), la finalitat del qual ha estat desenvolupar un paquet d’eines digitals, el RRI Toolkit, un conjunt d’eines en línia dirigides a formar, difondre i aplicar la recerca i la innovació responsables a Europa.

  Import:
  Setè Programa Marc de la Comissió Europea (FP7). La contribució de la Comissió Europea a la Fundació ”la Caixa” és de 6.942.032 € (2014-2016).

  Més sobre el projecte RRI Tools

 • Synenergene

  Projecte

  Finalitat i beneficiaris:
  Es un pla d’acció per a la mobilització i l’aprenentatge mutu (MMLAP). El projecte pretén contribuir en el camp de la RRI en la biologia sintètica a través de l’establiment d’un diàleg entre els actors potencialment beneficiats i afectats pels riscos que poden aparèixer en aquest camp de la recerca i la participació pública.

  Import:
  Setè Programa Marc de la Comissió Europea (FP7) amb 3.960.810 €. La contribució de la Comissió Europea a la Fundació ”la Caixa” a través d’ECSITE és de 25.000 € (juny 2013 - juny 2017).

  Més sobre el projecte Synenergene

 • LIV:IN

  Projecte

  Finalitat i beneficiaris:
  Projecte coordinat per la Universitat de Viena i en el qual participen partners industrials com ara Telefónica, Siemens, Ericsson o Atos. El projecte vol cocrear amb aquests actors industrials aproximacions més responsables als seus processos d’innovació. L’àmbit del projecte és “smart future living”, amb un fort component de salut. Aquesta temàtica impacta directament en la vida dels ciutadans (rellevància social) i constitueix un gran mercat emergent.

  Import:
  Programa de recerca i innovació Horizon 2020 de la Unió Europea. La contribució de la Comissió Europea a la Fundació ”la Caixa” és de 231.250 € (maig 2018 - maig 2021).

  Més sobre el projecte LIV:IN

 • CEB

  Proyecte

  Finalitat i beneficiaris:
  El Council of Europe Development Bank (CEB) és un banc multilateral de desenvolupament amb vocació social. Es va fundar el 16 d’abril de 1959 per proporcionar solucions als problemes dels refugiats, però ha anat estenent l’activitat cap a altres sectors per contribuir directament al reforç de la cohesió social a Europa.

  El CEB ha establert una línia de finançament per proveir de fons de suport l’activitat de la Fundació ”la Caixa”. Aquesta col·laboració forma part de la nostra línia estratègica de fomentar la cultura d’aliances entre institucions amb vocació social.

  Més sobre el projecte CEB

De la mateixa manera, la Fundació ”la Caixa” ha estat designada Organisme Intermedi del Fons Social Europeu per als programes POISES i POEJ. En l’àmbit d’aquesta col·laboració, la Fundació ”la Caixa” posa en marxa dos programes: el programa Més Feina de la Fundació ”la Caixa” i el programa Fundació ”la Caixa” Feina Jove, que són cofinançats pel Fons Social Europeu i la Fundació ”la Caixa”.

Per a més informació, contactar en info@fundaciolacaixa.org.