Equips d’atenció psicosocial: professionals formats per oferir un suport càlid i humà

  • QUÈ SÓN

    Els equips d’atenció psicosocial (EAPS) formen part d’entitats sense ànim de lucre i estan formats per metges, psicòlegs, infermers, treballadors socials, agents pastorals i voluntaris.

    Actualment, a la Fundació ”la Caixa” tenim 45 EAPS formats per més de 280 professionals presents a totes les comunitats autònomes.

  • QUÈ FEM

    A través del nostre programa, els equips d’atenció psicosocial reben la formació i el seguiment necessaris per fer una tasca de suport a les persones amb malalties avançades en hospitals i domicilis.

    La seva valuosa intervenció millora aspectes emocionals de malalts i famílies, i marca una important diferència en un moment tan delicat com és el final de la vida. De fet, un estudi de l’Institut Català d’Oncologia mostra que, després de la intervenció d’un EAPS, hi ha una tendència estadísticament significativa de millora en els nivells d’ansietat, tristesa i malestar de malalts i famílies.