Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS
  • QUÈ ÉS L'OBSERVATORI?

    L'Observatori CaixaProinfància -Infància, Vulnerabilitat i Acció Socioeducativa-, creat a partir de la col·laboració entre la Fundació ”la Caixa” i la FPCEE Blanquerna (Universitat Ramon Llull), és una eina per a l'anàlisi i l'estudi del fenomen de la pobresa i la vulnerabilitat de la infància i les seves famílies a Espanya, en el context del programa CaixaProinfància, i treballa per analitzar, definir i impulsar un model d'acció socioeducativa amb aquesta població que afavoreixi la plena implementació dels drets recollits en la Convenció dels Drets de l'Infant de l'any 1989.

    Es fonamenta en el compromís de transferir l'activitat científica i investigadora a la societat. Des d'aquest plantejament, pretén impulsar l'acció socioeducativa, la innovació social, el treball en xarxa i en clau de territori, i la col·laboració publicoprivada, com a alternativa sostenible per afrontar la realitat de la infància i la joventut en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió.

    Les finalitats principals del programa es concreten a realitzar un estudi sistemàtic de la informació generada amb la posada en pràctica del programa CaixaProinfància per analitzar-ne els resultats i millorar-ne la implementació; comprendre el fenomen de la pobresa i la vulnerabilitat de la infància i l'adolescència; construir coneixement a partir de l'experiència, i promoure la innovació i les bones pràctiques al voltant de l'atenció socioeducativa a la infància i l'adolescència en situació de pobresa.

    L'Observatori presenta, com a valor afegit, la potencialitat que suposa comptar amb una xarxa a Espanya de més de 400 entitats que treballen amb infants i joves en risc d'exclusió, 14 universitats d'àmbit estatal i la col·laboració de diferents ajuntaments. La participació d'aquests agents suposa una valuosa aportació de coneixement i experiència derivats de la praxi, així com a nivell de fonamentació teòrica.