Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS
 • FUNCIONS

  Les funcions de l'Observatori són la construcció, recopilació i difusió de coneixement sobre el fenomen de la pobresa i la vulnerabilitat de la infància i la joventut. L'Observatori també promou criteris i estratègies per a l'acció socioeducativa en contextos vulnerables, dins dels paràmetres que es defineixen en el programa CaixaProinfància.

  Aquestes tres funcions anteriorment especificades, se centren principalment en les següents línies:

  • Problemàtica de la infància i la joventut en risc d'exclusió.

  • Acció i intervenció socioeducativa.

  • Treball socioeducatiu en xarxa en el territori.

  • Model de col·laboració publicoprivat.

  • Disseny i avaluació d'indicadors de bones pràctiques.

  • Sistema d'indicadors i d'avaluació de programes d'acció socioeducativa.

  • Monitorització i avaluació del Programa CaixaProinfància.