Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS

El treball en xarxa es planteja com a model organitzatiu per afrontar el complex repte d'oferir oportunitats a la infància en situació de pobresa i risc d'exclusió social, des d'una perspectiva integral. La construcció de xarxes locals suposa una garantia de sostenibilitat en tant que genera capital social i permet incidir de manera indirecta sobre aspectes més estructurals i determinants de l'exclusió. La vertebració d'aquesta xarxa comporta la interacció constant i dinàmica entre els diferents agents socioeducatius, públics i privats, que treballen en el territori.