Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS

Un eix important d'acció amb les famílies s'orienta a la promoció i la prevenció de la salut. Concretament, l'assumpció d'hàbits de vida saludables i de competències òptimes per al desenvolupament del nen, nena i adolescent en el seu context familiar i social, guien aquest subprograma. El subprograma integra el conjunt d'ajudes d'alimentació i higiene, així com la provisió de béns com ulleres i audiòfons. Aquestes prestacions han de ser utilitzades per afavorir una estratègia de promoció / educació de la salut que compti amb la vinculació de la família.