Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS

Integra el conjunt d'accions, serveis i accés a béns que promouen la inclusió i l'èxit escolar, potenciant al màxim les competències personals, els aprenentatges i el desenvolupament integral dels nens i les nenes. Les actuals propostes se centren en les activitats o serveis de reforç educatiu, ajuda a l'equip escolar, logopèdia i psicomotricitat.