Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS

Integra el conjunt d'accions, serveis i activitats de caràcter socioeducatiu que promouen l'educació integral, la socialització positiva de l'infant i la seva plena inclusió social a través de l'educació en contextos no escolars. Les actuals propostes se centren en la participació en centres oberts, campaments, escoles de vacances i altres recursos de caràcter educatiu fora de l'escola.