Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS

Recull el conjunt d'accions, serveis i béns dedicats a una etapa decisiva y especialment vulnerable com ho és la primera infància. Per això resulta fonamental fomentar y enfortir les competències, capacitats i habilitats de les famílies per al desenvolupament de les seves responsabilitats parentals, perquè actuïn com a factor protector.