Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS

Integra els recursos i serveis professionals especialitzats que donen resposta a les necessitats d'atenció psicoterapèutica i suport psicològic a l'infant o a la família, així com a la realització de suport terapèutic. No inclou l'assistència a trastorns mentals, que han de ser derivats a la xarxa pública de salut.