Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS

Integra el conjunt d'activitats i estratègies socioeducatives de caràcter grupal que promouen el desenvolupament i benestar de la família mitjançant l'educació en valors, el desenvolupament de les competències parentals i la construcció de vincles estables positius entre els membres de la unitat familiar.