Per una infància amb més oportunitats

OBJECTIUS

En aquest apartat es recullen els mapes sobre la pobresa infantil de les diferents ciutats o territoris en els quals està present el programa CaixaProinfància. S'hi ha realitzat tant un estudi de les necessitats com també dels recursos, els serveis i les potencialitats de cada territori, per afrontar cada situació particular.