Junts per la convivència 

Sumem esforços per fomentar la convivència i la cohesió social amb la implicació de l'Administració, els professionals i la ciutadania.

 • QUÈ FEM

  El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (Projecte ICI) fomenta la interacció i la convivència en zones amb una diversitat cultural significativa per construir una societat més cohesionada i integradora

  L'objectiu és generar un model d'intervenció social que es pugui aplicar a les diverses localitats on actuem, i que serveixi per afavorir la convivència ciutadana intercultural, millorant les condicions de vida de tota la població.

  Per aconseguir-ho, impulsem una nova manera de treballar des de les administracions locals de forma transversal i intersectorial en el camp social, partint dels recursos que hi ha al territori i convertint la comunitat en protagonista del seu propi desenvolupament:

  • Treballant des de l'àmbit de l'educació i de la salut comunitària.

  • Impulsant processos que afavoreixin el desenvolupament local i millorin les condicions de vida de tota la població.

  • Capacitant el conjunt de la societat per afrontar les oportunitats, els reptes i les problemàtiques de les noves realitats.

  • Prevenint i revertint situacions de conflictivitat social en pro de la convivència ciutadana intercultural.

  Treballem conjuntament amb l’Administració, tant local com estatal, i amb les entitats socials dels territoris, per aconseguir que aquest projecte pugui esdevenir un model d’intervenció que sigui referent i transferible a altres barris i municipis.

 • A QUI S'ADREÇA

  A administracions locals, recursos tècnics, professionals de l’Administració, entitats socials i la ciutadania dels barris i municipis. Tota la societat es beneficia d’una cohesió social més gran, i per això aquest projecte vol comptar, transversalment, amb la participació de tots i totes.

 • COM AJUDEM

  A través d'equips interdisciplinaris vinculats a entitats socials, es desenvolupa una intervenció preventiva i promocional, amb caràcter integrador i un ànim real de canvi de les situacions que ens envolten. És un projecte amb una clara vocació transformadora de les realitats, cosa que ens porta a impulsar processos oberts a la participació ciutadana i institucional.

  L’actuació es desplega prioritàriament a través dels tres pilars fonamentals de qualsevol comunitat:

  Educació 

  Salut 

  Relacions ciutadanes 

   

  L’actuació en aquests tres àmbits emfatitza el treball que cal fer amb els infants, el jovent i les famílies. A més, juntament amb les entitats socials, generem aliances amb les administracions públiques. Una fórmula de partenariat que enriqueix aquest model d’intervenció innovador davant la diversitat actual de situacions, realitats i experiències.

 • 36 territoris d'intervenció

 • 32 municipis

 • 1.100.434 persones (població censada)