La publicació Junts per la Convivència. La intervenció comunitària intercultural sintetitza el treball dut a terme durant els primers anys d’implementació del Projecte ICI. Es tracta de la base vertebradora en la qual se sustenta la metodologia i el dia a dia de la intervenció, fonamentada en la retroalimentació entre teoria i pràctica. Així, ha derivat en la construcció d’un coneixement compartit pels qui han participat activament en el procés, i que es posa a disposició de les persones i les institucions interessades a desenvolupar polítiques per al foment de la convivència i la cohesió social.