La interculturalitat: una realitat, un repte 

Treballem per facilitar les relacions entre persones de diferents cultures i fomentar la convivència i la cohesió social.

 • QUÈ FEM

  Actuem en territoris d’alta diversitat cultural de tot el país amb l’objectiu de generar un model d’intervenció social que serveixi per afavorir la convivència ciutadana intercultural, millorar les condicions de vida de la població i crear una societat més cohesionada.

 • A QUI S'ADREÇA

  A administracions locals, entitats socials, professionals i ciutadania.

  La convivència i la cohesió social són un repte social que implica totes les persones.

 • COM AJUDEM

  • El Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural fomenta la interacció i la convivència en zones amb una significativa diversitat cultural. Implementat a 36 territoris d’alta diversitat cultural de tot el país, és impulsat per la Fundació ”la Caixa” en col·laboració amb l’Administració local i una entitat social referent al territori d’actuació. Aquest projecte és un model d’intervenció social innovador transferible a altres barris i municipis d’alta diversitat sociocultural.

  • Contribuïm a desenvolupar projectes d’acció social i interculturals a través del Programa d’Ajudes a Projectes d’Iniciatives Socials per a entitats socials.

 • 13.312 activitats fetes. *Dades acumulades a desembre de 2018

 • 1.290.198 participants. *Dades acumulades a desembre de 2018