Una injecció de vida per a ells, una injecció de solidaritat per a la teva empresa

Amb el suport dels patrocinadors, l'Aliança Empresarial i Gavi es redueix la mortalitat infantil i es fomenta el desenvolupament dels països més desafavorits.

La responsabilitat social corporativa repercuteix de manera positiva en l'empresa: n'afavoreix la competitivitat, projecta una imatge de preocupació pels problemes socials i constitueix una font de satisfacció personal

Hi ha molts motius pels quals val la pena invertir en responsabilitat social corporativa amb l'Aliança Empresarial i Gavi, the Vaccine Alliance:

 

Efectivitat

Més de 700 milions de nens vacunats des de Gavi the Vaccine Alliance i més de 4.500.000 nens vacunats gràcies a les donacions d’Empresas, de Clientes i d’Empleats del grup “la Caixa”, Microdonatius junt amb les donacions de la Fundació "la Caixa".  

 

Confiança

L'Índex de Transparència per a l'Ajuda (ATI) 2014  ha situat Gavi com una organització líder en transparència de gestió i presentació de resultats. Ocupa la quarta posició entre 68 organitzacions per a l'ajuda.           

 

Avantatges fiscals 

Les empreses que s'uneixen a l'Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil tenen una deducció en la quota de l'impost sobre societats del 35 % de l'import donat (art. 20, Llei 49/2002). ISGlobal fa arribar a cada empresa el certificat fiscal corresponent al seu donatiu.    

 

Reconeixement  

Les empreses que formen part de l'Aliança Empresarial per a la Vacunació Infantil reben un Welcome Pack format per dos tipus de materials de comunicació: materials acreditatius de la participació i materials per a la difusió de la iniciativa.

 

PARTICIPA-HI

Cada 60 segons moren 3 nens per no tenir accés a vacunes. Uneixi's a una aliança que salva vides!