En cerca d'una salut universal

Treballem per fer que tothom tingui accés a una salut de qualitat, especialment en països de renda baixa.

 • QUÈ FEM

  Salut global i investigació

  La salut global i la investigació es una de les prioritats de l’Àrea Internacional sota el paràmetre de que, millorar la salut en els països en vies de desenvolupament es una de las intervencions mes eficaces per lluitat contra la pobresa i trencar el cercle viciós de pobresa i malaltia.

  En aquest sentit, en el marc de l’estratègia internacional de la Fundació Bancària ”la Caixa” es reforcen les aliances estratègiques internacionals en salut global, focalitzant-se en dues de les principals causes de mortalitat infantil: pneumònia i malària.

  La pneumònia és encara avui la major causa de mort infecciosa del món entre adults i nens

  La pandèmia de la COVID-19 podria afegir 1,9 milions el nombre de morts per pneumònia al 2021, el que suposaria un augment de la pèrdua de vides per pneumònia i les seves derivades en un 75%, al tractar-se de malalties ambdues respiratòries que no es poden tractar aïlladament. La manca d’inversió en prevenció, diagnòstic i tractament de la pneumònia han deixat a la majoria de països sistemes de salut deficients per diagnosticar i tractar eficaçment les infeccions respiratòries, com està passant ara amb la COVID-19.

  Malauradament, aquesta pandèmia ha servit per alertar sobre els perills de les infeccions respiratòries com la pneumònia i sobre la necessitat de poder diagnosticar i tractar eficaçment aquestes afeccions, especialment entre les poblacions vulnerables. Molts països d'Àfrica, Àsia i Amèrica Llatina que estan lluitant contra la COVID-19 i la pneumònia infantil necessiten i necessitaran clarament d’estratègies conjuntes per combatre eficaçment totes dues.

 • A QUI S’ADREÇA

  Els programes de salut global s’adrecen als països que tenen més dificultats per accedir a una salut de qualitat, especialment a l’Àfrica.

 • COM AJUDEM

 • ON SOM

  Angola, Bolívia, Cap Verd, Etiòpia, Moçambic, Nepal i Sierra Leone.