Programa de lluita contra la malària - ICARIA

ICARIA (les sigles en anglès corresponen a millora de l'atenció a través de la investigació amb azitromicina en nadons a l'Àfrica)

Millorar la salut infantil mitjançant l'optimització de l'eficiència dels sistemes de salut.

 • INTRODUCCIÓ

  La meitat dels 5,4 milions de nens menors de 5 anys que moren anualment al món viuen a la regió africana, on la malària falciparum és una de les principals causes de mort.

  El tractament preventiu intermitent de la malària en lactants (IPTi), que consisteix en l'administració de sulfadoxina- pirimetamina a lactants, és una intervenció segura, eficaç i rendible per reduir la malària.

  Tot i la recomanació de l'OMS (2010) d'administrar IPTi juntament amb les vacunes de rutina en àrees de transmissió perenne alta a moderada, IPTi no s'implementa en la majoria dels països africans endèmics de malària.

  Estudis recents en alguns països africans van mostrar que l'azitromicina (AZI) s'associa amb una reducció significativa de la mortalitat infantil quan s'utilitza per a l'administració massiva de medicaments per a l'eliminació del tracoma.

  L'avaluació de l'impacte en la reducció de la mortalitat de l'addició de AZI a IPTi (ITPi +) i l'avaluació dels colls d'ampolla per a l'ampliació d’ IPTi són necessàries abans de promoure la seva ampliació a gran escala.

 • OBJECTIUS

  Objectiu general:

  • Avaluar l'impacte de la azitromicina administrada a través del Programa Ampliat d'Immunització a més d’ IPTi-SP sobre la mortalitat per totes les causes als 18 mesos d'edat a Sierra Leone.

   

  Objectius específics:

  • Avaluar l'impacte de l'azitromicina més el tractament preventiu intermitent amb sulfadoxina- pirimetamina administrada a través del Programa Ampliat d'Immunització sobre la mortalitat per totes les causes als 18 mesos d'edat en nens petits que viuen en àrees d'alta mortalitat i càrrega de paludisme a l'Àfrica subsahariana.

  • Identificar els colls d'ampolla en la implementació del tractament preventiu intermitent amb sulfadoxina- pirimetamina administrada a través del Programa Ampliat d'Immunització a Sierra Leone.

 • QUÈ FEM

  Es durà a terme un assaig controlat amb placebo, aleatoritzat individualment, d’ IPTi a més de AZI a 20.560 lactants exposats a una alta endemicitat de paludisme i una càrrega de mortalitat a Sierra Leone.

  Aquest enfocament permetrà obtenir evidència concloent de l'efecte d’IPTi juntament amb AZI en la reducció de la mortalitat dels menors de 5 anys i abordarà les bretxes de coneixement i implementació per ampliar ITPi / IPTi +.

  ISGlobal (Institut de Salut Global de Barcelona) lidera un consorci que inclou la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (COMAHS) / Ministeri de Sanitat i Sanejament de Sierra Leone, l'Hospital Clínic de Barcelona -que liderarà l'avaluació de resistències a macrólidos- i l'Hospital Sant Joan de Déu (HSJD), que coordinarà el component de Monitorització de Seguretat.

  El programa compta també amb el recolzament econòmic de la Fundació Bill i Melinda Gates.

 • ON ACTUEM

  En 15 centres d'atenció primària dels districtes de Bombali, Port Loko i Tonkolili a Sierra Leone.

 • MÉS INFORMACIÓ