Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social

El reconeixement a la tasca transformadora de les entitats i a la seva capacitat de millorar els problemes socials.

 • QUÈ FEM

  A la Fundació ”la Caixa” creiem que la innovació social es mesura a partir del potencial transformador i la capacitat de les entitats de millorar els problemes socials, buscant empoderar els destinataris mitjançant la generació de sinergies entre entitats i fomentant-ne la participació a la comunitat. Que les iniciatives impulsades per les entitats es puguin reproduir a altres territoris també pensem que és una variable que defineix la innovació social.

  En aquesta línia, al Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, vam impulsar els Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social amb l’objectiu de donar suport a l’important esforç que duen a terme les entitats socials que aporten solucions innovadores als actuals reptes socials.

 • QUÈ OFERIM

  Es lliuren un total de deu premis valorats en 15.000 €.

  Els projectes seran seleccionats a través de la valoració d’un jurat format per membres del tercer sector, centres de recerca i docència, l’administració pública, CaixaBank, la Fundació ”la Caixa” i mitjans de comunicació.

 • A QUI S'ADREÇA

  Els Premis Fundació ”la Caixa” a la Innovació Social s’adrecen a les entitats socials que hagin estat seleccionades per a alguna de les Convocatòries Generals del programa i que plantegin enfocaments d’innovació pel que fa a les respostes existents en els àmbits d’actuació que es recullen en les convocatòries.

  Moltes organitzacions han plantejat definicions del que entenen per innovació social. En aquest concepte tenen cabuda molts tipus d’iniciatives: des d’aquelles que milloren els resultats obtinguts per plantejaments tradicionals fins a les que reinventen respostes disruptives, o bé les sistèmiques que qüestionen estructures o models existents.

 • 10 entitats premiades

 • Reconeixem a les entitats que busquen solucions innovadores a reptes actuals a través de l'apoderament de les persones beneficiàries i la formació de xarxa en el territori

 • 15.000 € per projecte