Contribuïm a millorar el medi ambient reduint la nostra petjada ecològica

Al llarg dels últims anys, a la Fundació ”la Caixa” s’ha dut a terme un gran esforç per contribuir a millorar el mediambient. Fruit de tot això neix la Política Ambiental i Energètica, un reflex clar dels compromisos que ha assumit la Fundació ”la Caixa” en matèria ambiental i energètica.

 • QUÈ FEM

  Som conscients dels reptes ambientals als quals ens enfrontem com a societat i de la necessitat d’assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marquen les Nacions Unides.

  És per això que gran part dels edificis singulars de la Fundació ”la Caixa”, com són ara els centres CaixaForum, les instal·lacions del Museu de la Ciència CosmoCaixa i alguns dels Espai Fundació ”la Caixa” de més rellevància, disposen d’un Sistema de Gestió Ambiental i Energètic gràcies al qual hem aconseguit diverses certificacions de gestió ambiental i de l’energia.

  A més, col·laborem amb diversos projectes per compensar les nostres emissions de CO2 i garantir que l’energia de les instal·lacions sigui d’origen renovable.

  En aquesta línia, aquestes són algunes de les iniciatives més rellevants que hem aplicat.

 • Impulsem el consum d’energia verda i com desenvolupar-ne contractant el subministrament elèctric de les instal·lacions amb garantia d’origen renovable, GdO. Aquest instrument certifica que s’ha produït una quantitat determinada d’electricitat a través d’energies renovables o de cogeneració. A partir de la garantia, el consumidor pot accedir a informació detallada sobre l’origen de l’energia que rep i quin impacte medi ambiental ha tingut sobre el que ha produït, amb la qual cosa pot decidir les seves compres d’electricitat amb criteri i responsabilitat.

  A la Fundació ”la Caixa” engeguem la contractació elèctrica amb GdO el 2017 i garantim que tots els nostres centres consumeixen energia elèctrica verda al 100 %. Així, els 18.103.969 kWh que vam consumir l’any 2021 procedien íntegrament de contractació d’energia renovable.

 • Gràcies al nostre sistema de gestió integrat, els edificis més emblemàtics de la Fundació ”la Caixa” tenen certificats d’acord amb les normes internacionals ISO 14001:2015 i ISO 50001:2018.

  Amb aquest sistema de gestió mixt, a més de reduir l’impacte ambiental de la nostra activitat, també prioritzem la millora continuada en termes d’eficiència energètica, el control a l’hora d’usar energia i el consum energètic i, en conseqüència, la minimització de costos associats.

  El Sistema de Gestió Ambiental i Energètic actual inclou els 13 centres següents: el Museu de la Ciència CosmoCaixa, els CaixaForum Barcelona, Madrid, Sevilla, Saragossa, Palma, Girona, Lleida, Tarragona i Macaya, i els Espai Fundació ”la Caixa” Girona, Madrid i Múrcia. A més, està previst ampliar-ne l’abast amb la incorporació de dos centres addicionals durant l’anualitat 2023: el CXF València i els Jardins de Cap Roig.

 • El gener de 2021 vam aconseguir un dels objectius més importants del nostre Programa d’Objectius Ambientals i Energètics: acabar la implantació d’un sistema de monitorització energètica que ens permet efectuar un seguiment en temps real dels consums energètics sectoritzats en els nostres centres més emblemàtics.

  A través d’aquesta anàlisi de dades, identifiquem on i com podem millorar els nostres edificis a nivell energètic, com ara en climatització, il·luminació i força. Fem servir aquest sistema en els centres propis del Sistema de Gestió Ambiental i a l’Espai Fundació ”la Caixa” Francesc d’Assís.

 • En la nostra programació ambiental i energètica anual hi fem incloure el canvi progressiu de lluminàries antigues per lluminàries LED en els nostres centres més importants. L’objectiu és aconseguir que totes les instal·lacions siguin més eficients i de menys consum.

  Aquest canvi ja s’ha dut a terme a les sales d’exposició de CaixaForum Barcelona, Madrid, Palma i Lleida, a través del qual s’ha reeixit a aconseguir un estalvi estimat de 324.778 kWh/any.

 • D’ençà de 2013 calculem la nostra petjada de carboni per poder analitzar les dades i compensar aquestes emissions executant diversos projectes internacionals i nacionals.

  Per compensar les emissions de CO2 de l’any 2021, el 2022 hem col·laborat amb diversos projectes de compensació que s’apliquen a països en vies de creixement i en projectes de compensació amb impacte local.