La formació i la divulgació són uns dels eixos principals del Programa de Gent Gran de la Fundació ”la Caixa”. Per això, a través de trobades presencials i en streaming, reflexionem i debatem sobre temàtiques d’interès per a la gent gran i els seus cuidadors.

VÍDEOS