Promovem el paper actiu de la gent gran perquè se senti protagonista a la nostra societat

 • QUÈ FEM

  Després d’acabar la vida laboral, o fins i tot si no ha tingut una activitat professional concreta, la gent gran té molts coneixements i experiència per compartir amb persones que ho puguin necessitar.

  Conscients d’això, a la Fundació ”la Caixa” apostem pel paper actiu de la gent gran a la nostra societat. Per això, organitzem activitats en què es pugui implicar solidàriament, tot transmetent i compartint la seva experiència, o ajudant en la integració social dels col·lectius més vulnerables.

 • PROPOSEM

  Formació perquè puguin desenvolupar els seus interessos de voluntariat acompanyant-los perquè exerceixin aquest paper actiu i aportin dedicació com a suport i referent per a altres membres de la societat, de manera que es fomenta el sentiment social i participatiu de la gent gran perquè contribueixi a la millora de la nostra societat.

  L’aportació al bé comú i la implicació en allò que és compartit és clau tant en el benestar personal com en el col·lectiu. En aquest espai es faciliten projectes per fer-ho:

  • Accions locals: projectes de voluntariat en col·laboració amb entitats i agents del territori, vehiculats des dels centres de gent gran com a llocs de trobada, relació i participació.

  • Aules obertes: espais de formació promoguts per la gent gran mateixa per a la gent gran al voltant de temàtiques d’interès.

  • Formació bàsica per als projectes de voluntariat: capacitació per desenvolupar els projectes de voluntariat. Treball en equip, resolució de conflictes, dinamització de grups…