Amb idees, proximitat i solucions. Així lluitem contra la pobresa

A la Fundació de l'Esperança conflueixen els programes contra la pobresa de la Fundació ”la Caixa”.

Un esforç sòlid i contundent en el nostre compromís per millorar la societat.

L'oportunitat de tenir un futur digne

  • Quedem després de classe

Oferim un espai d'acollida per a nens i nenes d'entre 6 i 12 anys en situació de pobresa o risc d'exclusió.    

Ajudem els més petits a desenvolupar les seves capacitats i a impulsar-les, per posar-les a disposició de la comunitat. Tot això, mitjançant innovadores activitats guiades per professionals en horari extraescolar.
 

Per una vida en família

  • Aprendre junts, créixer en família

Aquest programa ajuda a millorar la convivència, la comunicació i el benestar de les famílies més vulnerables del nostre entorn.

Treballem per fomentar una relació positiva entres els diferents membres de la família, compartint un espai comú.

  • Famílies amb famílies (voluntariat)

Famílies que viuen en diferents realitats comparteixen experiències. Aquest exercici els permet aprendre els uns dels altres des de la confiança i l'ajuda mútua.
 

Donar suport a la criança

  • Servei maternoinfantil

Aquest programa potencia les capacitats de les mares per donar una atenció adequada als fills. Per això els oferim eines de formació, contenció o acompanyament, i també un espai perquè intercanviïn experiències entre elles.
 

Creem oportunitats laborals     

  • Programa Incorpora de "la Caixa"

Treballem perquè les persones amb dificultats puguin accedir a un lloc de treball mitjançant:

  1. Accions formatives per millorar la seva ocupabilitat.

  2. Servei d'intermediació laboral amb les empreses del territori.

  3. Espai d'orientació professional cap a projectes empresarials que permetin l'autoocupació.