• FONS SOCIAL EUROPEU

    L'Estratègia Europa 2020, adoptada al Consell Europeu de juny del 2010, defineix els objectius de creixement intel·ligent, sostenible i integrador i constitueix el marc de referència per a la cohesió de les polítiques econòmiques i d’ocupació dels Estats membres de la Unió Europea. La promoció d’un creixement integrador implica, entre altres elements, reforçar la lluita contra la pobresa, l’exclusió social i la discriminació per garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés al mercat laboral, i aprofitar el potencial de l’economia social per a la recuperació econòmica.

    El Fons Social Europeu (FSE) és el principal instrument financer per fomentar l’ocupació als Estats membres de la UE i promoure més cohesió econòmica i social dins dels països de la UE.

    El Programa Operatiu d'Inclusió Social i de l'Economia Social (POISES) i el Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil (POEJ) per al període 2014-2020 és un programa finançat pel Fons Social Europeu.

    La Fundació ”la Caixa” ha estat designada organisme intermedi del Fons Social Europeu per al programa POISES i POEJ. En aquest marc de col·laboració, la Fundació ”la Caixa” posa en marxa dues convocatòries: Més Feina i Feina Jove, ambdues cofinançades pel Fons Social Europeu i per la Fundació ”la Caixa”.

Convocatòria cofinançada per: