Compromesos amb el present i amb el futur de les persones

 • MÉS DE 115 ANYS DE COMPROMÍS SOCIAL

  La Caixa de Pensions per a la Vellesa i d’Estalvis de Catalunya i Balears, ”la Caixa”, la va fundar el 5 d’abril de 1904 l’advocat català Francesc Moragas Barret, amb el suport de diverses entitats de la societat civil catalana.

  Des de l’origen, la Fundació ”la Caixa” s’ha caracteritzat per un fort compromís social i una vocació de treball en favor de l’interès general, tant per mitjà de l’activitat financera com de l’acció social, que finança i manté activitats d’índole social, educativa, cultural i científica.

  La Fundació ”la Caixa” és la primera fundació d’Espanya, la segona d’Europa i una de les més importants del món per volum d’inversió social.

  Estructuralment, la Fundació ”la Caixa” és propietària d’un hòlding financer, CriteriaCaixa, que en gestiona el patrimoni empresarial.

 • LA NOSTRA ESSÈNCIA

  Compromesa amb el desenvolupament socioeconòmic del territori des del començament, la Fundació ”la Caixa” ben aviat va proporcionar serveis en l’àmbit social, cultural i cívic per millorar la qualitat de vida de les persones.

  Com a fundació, té la missió de construir una societat millor i més justa donant més oportunitats a les persones que més ho necessiten, amb els valors d’excel·lència, confiança i compromís social que l’han acompanyat sempre des del començament. Tot això, amb la visió de ser una entitat de referència per a la societat a l’hora de desenvolupar solucions perdurables que cobreixin les necessitats bàsiques dels col·lectius més vulnerables; que afavoreixin el progrés social per donar resposta als nous reptes en la recerca, la formació d’excel·lència i l’educació, i que acostin la ciència i la cultura a tots els segments de la societat.

 • ESTRUCTURA DEL GRUP

  Organigrama