EduCaixa

Impulsem la transformació educativa

ACCEDEIX AL SITE

Programes EduCaixa

El desenvolupament de les competències és possible gràcies al foment del coneixement, de les habilitats i de les actituds. Per això tots els programes educatius d’EduCaixa aporten un valor diferencial:

 • Promouen les competències

 • Acompanyen al docent a través d’una oficina tècnica

 • Inclouen programacions didàctiques amb propostes d’avaluació

 • Usen metodologies actives i participatives

 • Promouen la col·laboració entre docents

 • Estan avaluats científicament

 

 • EMOCIONA

  Programa per al desenvolupament de les competències socioemocionals. Per a l’alumnat d’Educació Infantil i Educació Primària.

  Té com a objectius:

  • Aprendre a ser i actuar de manera autònoma.

  • Aprendre a comunicar i a pensar.

  • Aprendre a descobrir i tenir iniciativa.

  • Aprendre a conviure i habitar el món.

  Coneix més sobre EMOCIONA

 • HELLOMATH!

  Programa d’iniciació al pensament computacional per a la resolució de problemes. Per a l’alumnat d’Educació Primària.

  Té com a objectius:

  • El desenvolupament conjunt del pensament computacional i la competència matemàtica.

  • La resolució de problemes, que es tracta des del seu caràcter vivencial.

  • L’ús de la manipulació, l’experimentació i l’aplicació de conceptes i procediments matemàtics en situacions diverses.

  Coneix més sobre HELLOMATH!

 • STEAMxCHANGE

  Programa per al desenvolupament de la recerca participativa com a bé social. Per a l’alumnat de Secundària, Batxillerat i CFGM.

  Té com a objectius:

  • Entendre la ciència com a agent transformador social.

  • Reconèixer el mètode científic com a eina d’aprenentatge i anàlisi.

  • Despertar vocacions científiques.

  • Entendre la complexitat de la interacció de la ciència i la societat.

  Coneix més sobre STEAMxCHANGE

 • COMUNICA

  Programa per al desenvolupament de la competència comunicativa. Per a l’alumnat de Primària, Secundària, Batxillerat i CFGM.

  Té com a objectius:

  • Desenvolupar les habilitats comunicatives per millorar el desenvolupament tant personal com acadèmic.

  • Despertar la imaginació, la fantasia i la creativitat.

  • Descobrir el gust per la lectura i enriquir el llenguatge, en ampliar el vocabulari i les possibilitats expressives.

  • Elevar l’autoestima i l’autoconfiança.

  • Millorar la capacitat de l’empatia.

  Coneix més sobre COMUNICA

 • BIGDATA

  Programa per al desenvolupament de la competència digital. A partir de 3r i 4t de Secundària, Batxillerat i CFGM.

  Té com a objectius:

  • Desenvolupar una actitud activa, crítica i realista cap a les tecnologies.

  • Reconèixer la presència de dades digitals i la seva implicació en la vida diària.

  • Prendre consciència de les pròpies accions en el món digital.

  • Conèixer procediments d’extracció de dades per generar coneixement i participar de la societat.

  Coneix més sobre BIGDATA

 • BECRITICAL

  Programa per al desenvolupament de la competència mediàtica i el pensament crític. Per a l’alumnat d’Educació Secundària, Batxillerat i CFGM.

  Té com a objectius:

  • Promoure l’anàlisi i el pensament crític.

  • Reflexionar sobre l’ús dels mitjans de comunicació social.

  • Afavorir la connexió amb l’entorn.

  • Potenciar el coneixement del llenguatge audiovisual.

  • Desenvolupar competències per al treball en equip.

  Coneix més sobre BECRITICAL

 • JOVES EMPRENEDORS

  Programa per al desenvolupament de la competència emprenedora. Dirigit a l’alumnat de Primària, Secundària, Batxillerat i CFGM.

  Té com a objectius:

  • Promoure les aptituds bàsiques necessàries per emprendre.

  • Fomentar la cultura emprenedora, en pensament i acció.

  • Desenvolupar un model d’emprenedoria sostenible, compromès i responsable.

  Coneix més sobre JOVES EMPRENEDORS