EduCaixa

Impulsem la transformació educativa

ACCEDEIX AL SITE

Evidències EduCaixa

Transformació de l’educació basada en l’ús de les evidències

Es promou l’educació basada en les evidències i s’impulsa l’avaluació educativa com a eines per disposar d’informació rigorosa i rellevant que permet prendre decisions fonamentades.

Avaluació de programes educatius:

Fundació ”la Caixa” acompanya els centres en l’avaluació i l’ús d’evidències en les seves pràctiques educatives. A través de la convocatòria es poden presentar programes educatius transformadors perquè se’n financi l’avaluació en el propi centre a través d’un equip d’avaluadors experts.

Repositori d’evidències

Fundació ”la Caixa” impulsa la transferència del coneixement rigorós a través del repositori d’evidències educatives, tant nacionals com internacionals. Es duu a terme en col·laboració de l’Education Endowment Foundation. La Plataforma de Pràctiques Educatives Efectives és una eina en línia que sintetitza l'evidència acadèmica d'alta qualitat de nivell internacional.

Amb aquesta plataforma volem ajudar docents i equips directius a promoure la presa de decisions fonamentades i l'ús de les evidències educatives com un element clau per al progrés pedagògic i la millora de la qualitat educativa.

Coneix més sobre Evidències