L'educació del futur et necessita

Oberta la segona convocatòria d'avaluació de programes educatius!

ACCEDEIX AL SITE

Línia d´actuació

Mostrar texto Ocultar texto

La convocatòria d'avaluació de programes educatius està dissenyada per ajudar docents i centres educatius a avaluar el seu projecte educatiu i fer visible el què funciona en educació i compartir-lo amb la resta de la comunitat educativa.


Creiem en les evidències com a motor de transformació de l'educació, i creiem en els docents i en la seva capacitat transformadora. Per això impulsem una cultura de l'avaluació que contribueixi a identificar els projectes i programes pedagògics que funcionen i que ajudi a prendre decisions fonamentades en evidències.


Des d'EduCaixa volem ajudar a tots aquells docents o centres educatius que volen avaluar alguna de les seves intervencions educatives per a posteriorment generar una evidència que sigui compartida amb la resta de la comunitat educativa.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  30 de novembre de 2020
  Obertura 2a convocatòria "Les teves Idees Transformen".

  28 de febrer de 2021
  Data límit de presentació de projectes.

  De l'1 al 21 de març de 2021
  Selecció de centres i grups d'avaluació.

  30 de març de 2021
  Comunicació de centres seleccionats.

  De maig a juny de 2021
  Formació i preparació d'avaluació de projectes.

 • OBJECTIU DE LA CONVOCATÒRIA

  • Identificar projectes educatius que disposin de resultats prometedors en el desenvolupament de competències de l'alumnat.

  • Oferir formació als docents i equips directius sobre el procés de documentació d'una evidència i sobre avaluació i l'ús d'evidències en el centre educatiu.

  • Ajudar en el pilotatge de les intervencions educatives seleccionades per a dur a terme un procés d'avaluació i documentació que ens permeti generar una evidència.

  • Compartir els resultats d'aquestes bones pràctiques amb centres educatius de tota Espanya.

 • A QUI ES DIRIGEIX

  Tots els centres educatius d'Espanya, ja siguin públics, privats o privats concertats i de les següents etapes educatives:

  • Educació Infantil

  • Educació Primària

  • Educación Secundària Obligatòria

  • Batxillerat

 • REQUISITS DE LA CONVOCATÒRIA

  Els centres educatius podran presentar en la convocatòria projectes que s'ajustin als següents requisits:

  • Haver estat implantats ja a l'aula almenys en un curs acadèmic amb resultats positius o haver estat concebuts per a ser desenvolupats durant almenys un trimestre

  • Orientats en una o diverses competències del marc competencial europeu, espanyol o autonòmic.

  • Tenir el suport de la direcció del centre i poder ser avaluats i aplicats en altres centres educatius.

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto
 • SOL·LICITAR

  Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a l’aplicació Portal de convocatòries.

  Per registrar-se per primera vegada a la plataforma informàtica, cal emplenar la informació i pujar la documentació següent:

  1. DNI de la persona responsable de la sol·licitud.

  2. Model d’acreditació de representant de l’entitat (plantilla a l’aplicació).