Impulsem actuacions en matèria de recerca, salut i medi ambient

Desenvolupem projectes d’investigació que ajuden a millorar la salut humana i el benestar de les persones mitjançant accions que asseguren una bona salut ambiental.

Hi ha un vincle clar entre la qualitat de l’entorn i el benestar i la salut de les persones que hi viuen. Així ho evidencien múltiples organismes i informes de tot el món.

Identifiquem reptes ambientals estratègics que tenen una possible incidència en la salut humana i treballem en projectes de recerca per trobar solucions a aquests reptes. Col·laborem directament amb els governs per concertar projectes que es porten a terme en centres d’investigació, universitats, empreses R+D+I o programes científics que vinculen la salut ambiental i la salut humana.

Aquestes actuacions i projectes s’emmarquen dins dels criteris següents:

  • Projectes de recerca sobre mitigació del canvi climàtic i adaptació a aquest amb l’objectiu de contribuir a millorar la salut humana mitjançant actuacions que evitin l’increment de la temperatura mitjana actual per sobre d’1,5 °C (en relació amb nivells preindustrials adoptats internacionalment).

  • Projectes que intervenen en la reducció de la contaminació per millorar la salut humana i regenerar la qualitat de l’ambient atmosfèric.

  • Projectes i estudis científics que analitzen la lluita contra espècies nocives per a l’ésser humà i hi contribueixen.

  • Projectes i estratègies de recerca i innovació que ajuden a garantir la qualitat i disponibilitat de l’aigua.

  • Projectes d’investigació i anàlisi de la prevenció d’incendis i el foment de recursos de millora del medi ambient per afavorir el benestar de les persones.