Laboratori d’Ecoinnovació

Desenvolupem l’ecoinnovació per millorar la competitivitat empresarial.

El Laboratori d’Ecoinnovació neix amb la finalitat que empreses i innovació s’uneixin per crear solucions sostenibles que utilitzin millor els recursos, redueixin els efectes secundaris negatius de la nostra economia sobre el medi ambient i generin beneficis econòmics i avantatges competitius. I tot plegat, a través d’un conjunt d’iniciatives per millorar la manera d’aplicar l’ecoinnovació al mercat i facilitar-ne un impacte positiu sobre l’economia i la societat.

Aquesta iniciativa va dirigida a qualsevol empresa, independentment de la mida o el sector d’activitat al qual pertanyi, disposada a veure la seva activitat sota un enfocament de cicle de vida.

En aquest context, aquesta iniciativa engloba diferents línies d’actuació:

  • Casos pràctics: recullen les experiències d’empreses de diversos sectors en l’aplicació de l’ecoinnovació, les motivacions, les barreres i els beneficis obtinguts.

  • Seminaris: serveixen per conèixer i compartir les experiències i els coneixements que generen les empreses que han posat en pràctica solucions ecoinnovadores per augmentar la competitivitat.

  • Workshops: espais de debat i tallers en grups reduïts sobre temàtiques concretes que afecten un grup d’empreses.

  • Alertes informatives d’actualitat sobre experiències, novetats i tendències en matèria d’ecoinnovació.

  • Informes d’ecoinnovació sobre tendències en les quals s’exposen conceptes i idees sobre el món dels negocis, l’ecoinnovació i l’estratègia, en clau empresarial.

  • Guies pràctiques i altres publicacions: documents pràctics que acompanyen l’empresa a l’hora d’adoptar l’ecoinnovació, a través d’eines, exercicis i contextos de treball.