El Mar a Fons: una nova plataforma amb recursos inèdits sobre el medi marí

La col·laboració entre el CSIC – Institut de Ciències del Mar i la Fundació ”la Caixa” ha permès crear nous recursos en línia sobre el medi marí per posar-los a disposició del professorat i el públic general.

El Mar a Fons afavoreix l’intercanvi de coneixements entre el públic, el professorat, l’alumnat i els investigadors.

A través del coneixement del medi marí, volem promoure la sensibilitat mediambiental i l’interès per la seva conservació.

Les diverses activitats i recursos divulgatius innovadors que es recullen en aquesta plataforma són eines útils per a les institucions educatives i per ajudar el professorat en la seva tasca docent.