Veure video

Informació General

Mostrar texto Ocultar texto

Aquesta convocatòria té com a finalitat col·laborar amb organitzacions no lucratives que desenvolupen els seus projectes a Catalunya per impulsar iniciatives adreçades especialment a persones que es troben en situació de vulnerabilitat social i que tenen com a objectiu millorar la seva qualitat de vida i fomentar la igualtat d’oportunitats.

 • MÉS INFORMACIÓ

  Si vols rebre informació sobre les convocatòries socials d’una comunitat o ciutat autònoma, com també de la convocatòria de cooperació internacional i la d’acció social en l’àmbit rural, pots omplir el formulari següent amb les teves dades.

  Omplir formulari

  Quan s’acostin les dates d’obertura de les convocatòries que hagis marcat al formulari, rebràs comunicacions que s’hi relacionen: informació sobre les sessions informatives, recordatoris sobre les dates de tancament, etc.

 • DATES CLAU

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  El termini de presentació de projectes estarà obert entre el 4 d’octubre de 2022, a les 12 h, i el 28 d'octubre de 2022, a les 17 h.

 • ENTITATS ELEGIBLES

  Les entitats que es poden presentar a la convocatòria són:

  • Entitats sense ànim de lucre.

  • Entitats de l’economia social que, entre les finalitats que s’indiquen als seus estatuts, consti explícitament com el seu objectiu principal l’interès social o la cohesió social.


  S’exclouen d’aquesta convocatòria les administracions públiques.

  Aquestes entitats han d'estar inscrites en el Registre administratiu corresponent i estar domiciliades en aquesta comunitat.

  Enguany es podran presentar les entitats i delegacions amb conveni vigent a les convocatòries 2021 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials de la Fundació ”la Caixa”. Per fer-ho, hauran de justificar que han fet una despesa equivalent al 50 % de l'ajut i presentar un informe de l'estat del projecte.

 • ÀMBITS D’ACTUACIÓ

  La convocatòria inclou sis àmbits d’actuació:

  1. Gent gran i reptes derivats de l’envelliment

  2. Persones amb discapacitat o trastorn mental

  3. Humanització de la salut

  4. Lluita contra la pobresa i l’exclusió social

  5. Inserció sociolaboral

  6. Interculturalitat i acció social

Acreditació i presentació del projecte

Mostrar texto Ocultar texto

Per presentar un projecte cal que l’entitat sol·licitant s’acrediti a la nova Aplicació de Convocatòries i, per a això, primer s’haurà de registrar una persona com a usuari gestor d’aquesta entitat

En el cas que l’entitat hagi presentat algun projecte a les convocatòries del 2021 del Programa d’Ajuts a Projectes d’Iniciatives Socials, ja estarà acreditada i només haurà de revisar si ha d’actualitzar cap dels documents legals.

 • REGISTRE DE
  L’USUARI GESTOR

  El registre està permanentment obert i haurà d’omplir la informació sol·licitada i pujar la documentació següent:

  • DNI o NIE vigent de l’usuari (còpia de les dues cares del document).

  • Document d’acreditació de l’usuari representant de l’entitat, signat pel representant legal de l’entitat (model descarregable a l’aplicació de convocatòries).

  Fins que la Fundació ”la Caixa” no hagi validat el registre, no podrà continuar formalitzant la sol·licitud, de manera que és important tramitar-ho amb la màxima antelació. El procés de validació de l’usuari podrà durar fins a 3 dies laborables després de la tramitació.

  Un cop registrat l’usuari gestor, es podrà iniciar el procés d’acreditació de l’entitat i també la presentació de la sol·licitud.

 • ACREDITACIÓ DE
  L’ENTITAT

  Per sol·licitar l’acreditació de l’entitat, l’usuari gestor haurà d’omplir la informació bàsica de l’organització i pujar els documents següents:

  • Còpia de la targeta d’identificació fiscal de l’entitat.

  • Còpia de la inscripció de l’entitat al Registre administratiu de la comunitat autònoma.

  • Escriptura de constitució de la fundació o acta de constitució inscrita de l’entitat que incorpori els estatuts. L’escriptura de constitució i els estatuts hauran de ser vigents i estar inscrits al registre corresponent.

 • PRESENTACIÓ DE
  LA SOL·LICITUD

  La presentació de la sol·licitud s’ha de fer electrònicament a través del formulari que trobarà a la nova Aplicació de Convocatòries.

  La sol·licitud s’ha de completar amb tota la informació que es demana al formulari i s’haurà de tramitat abans de la data de finalització de la convocatòria. No s’acceptarà informació ni documentació aportada fora de l’aplicació ni fora de termini.