Convocatòria de Recerca Social

Tota la documentació a la web de l’Observatori Social.

ACCEDEIX A LA WEB

L'Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.

 • QUÈ FEM

  Les propostes han de generar nou coneixement que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat a partir de metodologies quantitatives.

  La presentació de propostes es durà a terme en dues fases:

  CONVOCATÒRIA TANCADA

  • Fase 1 (short proposals): gener - març de 2022

  • Fase 2 (full proposals): març - juliol de 2022

 • OBJECTIUS

  • Aquesta convocatòria busca donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.

  • Els projectes han de fer referència a Espanya i/o Portugal.

 • AJUTS

  Es preveuen finançar projectes de fins a 100.000 €, cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

 • A QUI VA DIRIGIT

  La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

  • En els darrers 5 anys abans del tancament de la convocatòria, acreditar un mínim d'1 publicació publicada en revistes del primer quartil (Q1) d’acord amb els rankings de Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citations Report (JCR) de Web of Science. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) són considerats.

  • Tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria especificada a les bases (és a dir, abans del 25 de gener del 2020).

   

  La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en una institució de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya o Portugal.

 • DATES CLAU

  FASE 1 - PROPOSTES BREUS (SHORT PROPOSALS)

  Obertura de la convocatòria
  10 de gener de 2022

  Data límit de presentació
  25 de gener de 2022, a les 14 h CET

  Avaluació de les propostes breus
  febrer - març de 2022

   

  FASE 2 - PROPOSTES COMPLETES (FULL PROPOSALS)

  Obertura de la segona fase
  març de 2022

  Data límit de presentació
  26 d'abril de 2022, a les 14 h CET

  Avaluació fase 2.1
  maig de 2022

  Avaluació fase 2.2 (entrevistes)
  22-23 de juny de 2022

  Notificació de la resolució
  juliol de 2022

 • PRESENTACIÓ
  DE SOL·LICITUDS

  • La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases. Els candidats han de presentar una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.

  • Als candidats amb propostes breus preseleccionades i que passin a la fase següent se’ls convidarà a presentar una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. A més, hauran d’acreditar els seus mèrits i l’experiència a l’àmbit de la recerca i del tercer sector/sector públic (1 pàgina per cada).

  • Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès. Tota la documentació relativa a aquesta convocatòria està disponible exclusivament en anglès.

 • CONTACTE

  Si us cal més informació o voleu aclarir qualsevol dubte, podeu enviar un missatge electrònic a: socialresearch@fundaciolacaixa.org.