Convocatòria de Recerca Social

Tota la documentació a la web de l’Observatori Social.

ACCEDEIX A LA WEB

L'Observatori Social de la Fundació ”la Caixa” llança una convocatòria oberta i competitiva per finançar projectes de recerca que destaquin per la seva excel·lència, el seu caràcter innovador i la seva orientació social.

  • QUÈ FEM

    Les propostes han de generar nou coneixement que ajudi a comprendre els reptes més rellevants de l’actualitat a partir de metodologies quantitatives.

    La presentació de propostes es durà a terme en dues fases:

    CONVOCATÒRIA TANCADA

    • Fase 1 (short proposals): gener - març de 2022

    • Fase 2 (full proposals): març - juliol de 2022

  • OBJECTIUS

    • Aquesta convocatòria busca donar suport a projectes de recerca social que destaquin per la seva excel·lència i que es fonamentin en dades quantitatives que proporcionin, mitjançant un enfocament original i innovador, informació robusta i sòlida per comprendre en profunditat els reptes socials de l’actualitat.

    • Els projectes han de fer referència a Espanya i/o Portugal.

  • AJUTS

    Es preveuen finançar projectes de fins a 100.000 €, cada un amb una durada màxima de 24 mesos.

  • A QUI VA DIRIGIT

    La convocatòria s’adreça a investigadors en actiu que puguin acreditar una trajectòria científica independent i corroborar la seva producció científica recent. Per aquesta raó, els candidats han de complir els requisits següents:

    • En els darrers 5 anys abans del tancament de la convocatòria, acreditar un mínim d'1 publicació publicada en revistes del primer quartil (Q1) d’acord amb els rankings de Scimago Journal Rank (SJR) de Scopus o el Journal Citations Report (JCR) de Web of Science. Per aquest últim, només els índexs Social Science Citation Index (SSCI) i Science Citation Index Expanded (SCIE) són considerats.

    • Tenir un doctorat atorgat més de 2 anys abans del termini de la convocatòria especificada a les bases (és a dir, abans del 25 de gener del 2020).

     

    La convocatòria és oberta a investigadors de totes les nacionalitats que duguin a terme la seva recerca en una institució de recerca sense ànim de lucre: universitats i centres de recerca públics i privats amb la seu a Espanya o Portugal.

  • DATES CLAU

    FASE 1 - PROPOSTES BREUS (SHORT PROPOSALS)

    Obertura de la convocatòria
    10 de gener de 2022

    Data límit de presentació
    25 de gener de 2022, a les 14 h CET

    Avaluació de les propostes breus
    febrer - març de 2022

     

    FASE 2 - PROPOSTES COMPLETES (FULL PROPOSALS)

    Obertura de la segona fase
    març de 2022

    Data límit de presentació
    26 d'abril de 2022, a les 14 h CET

    Avaluació fase 2.1
    maig de 2022

    Avaluació fase 2.2 (entrevistes)
    22-23 de juny de 2022

    Notificació de la resolució
    juliol de 2022

  • PRESENTACIÓ
    DE SOL·LICITUDS

    • La presentació de propostes s’estructura d’acord amb un procés incremental de dues fases. Els candidats han de presentar una proposta-resum breu, de tres pàgines com a màxim, que descrigui la idea del projecte de recerca i el repte o els reptes socials abordats, destacant-ne els aspectes originals i innovadors.

    • Als candidats amb propostes breus preseleccionades i que passin a la fase següent se’ls convidarà a presentar una proposta completa, de 15 pàgines com a màxim, que faciliti informació detallada sobre el projecte i la seva metodologia. A més, hauran d’acreditar els seus mèrits i l’experiència a l’àmbit de la recerca i del tercer sector/sector públic (1 pàgina per cada).

    • Tant les propostes com tota la documentació requerida s'han de presentar en anglès. Tota la documentació relativa a aquesta convocatòria està disponible exclusivament en anglès.

  • CONTACTE

    Si us cal més informació o voleu aclarir qualsevol dubte, podeu enviar un missatge electrònic a: socialresearch@fundaciolacaixa.org.