Convocatòria Validate

Projectes seleccionats 2017

Projectes seleccionats 2017

 • Prova diagnòstica basada en inhibidors de PARP per a la teràpia dirigida de càncer de mama i ovari

  Alba Llop Guevara

 • Diagnòstic basat en nanotecnologia de la sèpsia tardana en nadons de baix pes en néixer

  Alberto Escarpa

 • Resolent arrítmies cardíaques

  Andreu M. Climent

 • Modulació terapèutica d’MBNL1-2 en la distròfia miotònica

  Beatriz Llamusi Troisi

 • Un tractament innovador per a la malaltia d’Alzheimer

  Carles Galdeano

 • Sistema de teleassistència de tercera generació per a la medicina preventiva

  Enrique de la Vega

 • Una solució preventiva per a la cura bucal

  Filipe Antunes

 • Una plataforma intel·ligent per mesurar l’estat d’hidratació

  Francisco Andrade

 • Nou fàrmac immunoterapèutic per als càncers avançats de cap i coll

  Gonzalo Fernández Miranda

 • Nova tecnologia per combatre les infeccions multiresistents o per formació de biofilms

  Joan Gavaldà

 • Tractament contra el càncer utilitzant oligonucleòtids antisentit per modular l’splicing alternatiu

  Jordi Hernández

 • Empelt biocompatible per al tractament de la dissecció aòrtica

  Jordi Martorell

 • Exoesquelet biorobòtic assistit de baix cost

  Josep Maria Font

 • Estratègies terapèutiques innovadores per a les malalties renals cròniques: modulació de miRNA127

  Laura García Bermejo

 • Inhibició de la SUMOilació com a estratègia de descobriment de fàrmacs

  Maria Lois

 • Bioimpressió 3D d’estructures tissulars en matriu: controls tissulars artificials per al diagnòstic del càncer

  Mateu Pla

 • Estratègia molecular de selecció espermàtica per millorar l’èxit de les tècniques de reproducció assistida

  Nerea Subirán

 • Prova de baix cost per al diagnòstic primerenc de sèpsia al punt d’atenció

  Oscar Alonso

 • Desenvolupament d’una vacuna contra el carcinoma hepatocel·lular

  Pablo Sarobe Ugarriza

 • Tractament oral de segona generació per a l’esclerosi múltiple

  Rafael León Martínez

 • Ghrelina O-acil-transferasa: Un nou biomarcador per al cribratge del càncer de pròstata

  Raúl M. Luque

 • Lípids immunoresolvents per tractar l’esclerosi múltiple i l’esclerosi lateral amiotròfica

  Rubèn López Vales

 • Potenciació de l’activitat dels antibiòtics per tractar infeccions hospitalàries multiresistents

  Xavier Daura