Convocatòria Validate

Projectes seleccionats 2016

Projectes seleccionats 2016

 • Imatges nosològiques multiparamètriques

  Elies Fuster Garcia

 • Una eina molecular per al diagnòstic de càncer d’endometri

  Eva Colás Ortega

 • Inhibició de la mecanotransducció com a nova teràpia en el tractament de tumors sòlids

  Pere Roca-Cusachs Soulere

 • Nova estratègia terapèutica per a leucèmia mieloide aguda

  Ruth Muñoz Risueño

 • Una nova formulació d’insulina de llarga durada, dirigida al fetge i amb reduïda activitat lipogènica

  Pedro Berraondo

 • Dispositiu per predir parts prematurs

  Ángel Rubén Molina Conde

 • Laminoplàstia amb escurçament de l’apòfisi espinosa

  José Pineda

 • Protector integral de teixit 3D per a la prevenció de les úlceres per pressió al peu

  Laura López García

 • Predicció de la resposta positiva al tractament de CPAP per a pacients amb hipertensió resistent

  Manuel Sánchez de la Torre

 • Dispositiu d’imatges a temps real per microones per a exploracions endoscòpiques i intervencions

  Marta Guardiola

 • Sensor electroquímic miniaturitzat per al seguiment de la isquèmia en empelts lliures en postcirurgia

  Mònica Mir Llorente

 • Desenvolupament d’un sistema de monitorització, basat en models predictius, per al control individualitzat òptim de pacients sotmesos a sedació-analgèsia

  Pedro Gambús Cerrillo

 • Dispositiu per a la millora de la rehabilitació de genoll postcirurgia

  Sebastian Idelsohn Zielonka

 • Vacunes de bacteris vius atenuats i auxòtrofs per a D-glutamat per prevenir i eradicar infeccions multiresistents

  German Bou Arevalo

 • Desenvolupament d’una tecnologia per al diagnòstic d’infecció per micobacteris no tuberculosos

  José Domínguez

 • Nou enfocament per al diagnòstic d’infeccions per Pseudomonas aeruginosa

  Lluisa Vilaplana

 • Eliminació d’anticossos no neutralitzants per potenciar la immunitat i prevenir malalties infeccioses

  Rafael Mañez Mendiluce

 • Tractament de l’atàxia de Friedreich mitjançant teràpia gènica basada en virus adenoassociat

  Antoni Matilla Dueñas

 • El fetge en un xip per a toxicologia i el desenvolupament de compostos

  Jordi Gracia-Sancho

 • Enginyeria in silico d’enzims terapèutics

  Robert Soliva i Víctor Guallar