Una nova eina per visualitzar la ventilació pulmonar

Jordi Llop

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Jordi Llop

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Asociación Centro de Investigación Cooperativa en Biomateriales (CIC biomaGUNE), Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  Moltes malalties amb prevalença alta i impacte socioeconòmic elevat, com el càncer de pulmó, la malaltia pulmonar obstructiva crònica, l’asma o ara la covid-19, que fins avui ja ha afectat més de 500 milions de persones, donen lloc a problemes de ventilació pulmonar.

  Per fer un diagnòstic primerenc de la malaltia i avaluar-ne la gravetat i l’evolució, com també la resposta del pacient als tractaments, cal una eina mèdica que permeti veure amb precisió la ventilació pulmonar. Els mètodes utilitzats actualment, basats en l’ús d’aerosols marcats radioactivament i visualitzats mitjançant tomografia computada per emissió de fotó simple (SPECT, per la sigla en anglès) no són prou precisos, comporten una dosi de radiació significativa per al pacient i presenten inconvenients operatius per als centres de salut.

  Els investigadors han desenvolupat un radiofàrmac que, aplicat juntament amb la tècnica d’imatge anomenada tomografia per emissió de positrons (PET, per la sigla en anglès), molt més precisa que la SPECT, permet avaluar de manera acurada i eficient la ventilació pulmonar. L’han provat amb èxit en models animals i en aquest projecte treballaran en les solucions tecnològiques i en l’avaluació de la seva seguretat, amb l’objectiu de portar aquesta eina a la clínica per situar-la com el nou mètode de referència i, d’aquesta manera, apropar una solució eficaç a la multitud de pacients que pateixen malalties respiratòries al món.