Un nou tipus de fàrmacs per tractar la malaltia inflamatòria intestinal

Josep M. Aran

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Josep M. Aran

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Institut d'Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  Uns 3 milions de persones a Europa pateixen malaltia inflamatòria intestinal (MII), d’origen autoimmune, amb un impacte econòmic en els sistemes de salut públics d’entre 4.600 i 5.600 milions d’euros anuals. A Espanya, la incidència d’aquest grup de malalties, en les quals s’inclouen la colitis ulcerosa i la malaltia de Crohn, és de 14,7 casos per cada 100.000 habitants. Tenen un impacte negatiu considerable en la qualitat de vida dels pacients, el 10-15 % dels quals necessitaran en darrer terme sotmetre’s a una intervenció quirúrgica per extirpar part del còlon. Aquestes malalties, a més, comporten un risc associat de desenvolupar càncer colorectal.

  Hi ha alguns tractaments, però els pacients solen presentar un compliment baix a causa dels seus efectes secundaris. A més, poden causar immunosupressió, cosa que pot derivar en problemes de salut importants. Es necessiten fàrmacs més segurs, amb menys efectes secundaris i amb més eficàcia.

  En aquest sentit, els investigadors d’aquest projecte han descobert una proteïna de la sang que té una capacitat antiinflamatòria molt elevada: és capaç de fer que les cèl·lules del sistema immunitari passin d’estar en un estat proinflamatori a un estat antiinflamatori, cosa que podria frenar la progressió d’aquestes malalties. A partir d’aquesta proteïna reguladora del sistema immunitari innat, que és la primera línia defensiva del cos, han desenvolupat una proteïna recombinant, PRP-HO7, que, administrada en les dosis apropiades i en el moment precís, és capaç d’aturar la inflamació, restaurar la tolerància immunitària i aconseguir la remissió a llarg termini de la MII sense causar immunosupressió.

  En aquest projecte, els investigadors volen posar a punt aquest fàrmac biològic per poder fer un assaig clínic en fase I per a la MII.