Vers un nou tractament per al càncer de mama metastàtic

Roni Wright

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Roni Wright

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Universitat Internacional de Catalunya (UIC), Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  Una de cada 12 dones desenvoluparà un càncer de mama al llarg de la seva vida. Aquest tipus de tumor és, de fet, el més comú al món: només el 2020, es van produir més de 2,2, milions de nous casos i van morir unes 685.000 dones a conseqüència d’aquesta malaltia.

  Si es diagnostica en una fase primerenca, el 95 % de les dones aconsegueixen sobreviure més de 5 anys. Tanmateix, quan s’identifica en una fase avançada, només el 22 % de les pacients assoleixen aquesta taxa de supervivència. Així mateix, tot i que 6 de cada 10 dones reben el diagnòstic en fases primerenques, un 35 % d’aquestes acabaran desenvolupant metàstasi.

  Tot i que els inhibidors de PARP1 són un tractament inicial prometedor per tractar càncers de mama metastàtics, sobretot, en pacients amb mutacions en el gen BRCA, un alt percentatge de tumors generen resistències. Els investigadors d’aquest projecte han desenvolupat un compost terapèutic, que han anomenat HitX, el qual es dirigeix a una proteïna clau en PARP1, NUDT5. Quan aquesta proteïna es troba en nivells molt elevats als tumors de mama metastàtics, el risc de reincidència del tumor i de metàstasi és elevat.

  El projecte vol optimitzar HitX per confirmar-ne el potencial terapèutic i avançar cap al desenvolupament d’un nou tractament per al càncer de mama metastàtic.