Dispositiu mèdic per al diagnòstic precoç d'infeccions del tracte urinari en pacients cateteritzats

Jimmy Martins

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Jimmy Martins

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Universidade de Coimbra, Portugal

 • DESCRIPCIÓ

  Les infeccions associades a l’assistència sanitària (IAAS) són una de les principals preocupacions en els entorns hospitalaris, i les infeccions del tracte urinari (ITU) relacionades amb l’ús del catèter urinari permanent representen el 30 % del total de les IAAS. Aquestes infeccions són responsables de l’empitjorament de l’estat de salut de pacients ja febles, la qual cosa augmenta el temps d’ingrés hospitalari, la mortalitat i la morbiditat, el cost del tractament i l’atenció i la dedicació dels professionals sanitaris.

  La conscienciació i la sensibilització enfront d’aquesta situació ha dut a la creació de TimeUp. Aquest dispositiu mèdic permet predir una ITU de forma precoç mitjançant la detecció i la identificació de bacteris patògens (capaces de provocar una ITU) a l’orina utilitzant un canvi de color fàcil de detectar. Aquest diagnòstic primerenc avisarà sobre la necessitat de canvi del catèter o proporcionarà els mitjans per a una intervenció mèdica precoç i correcta medicació, augmentant així la taxa d’èxit del tractament. Aquesta tecnologia incrementarà l’èxit del tractament i alhora disminuirà les complicacions associades a un diagnòstic tardà, reduint així els dies d’hospitalització i el cost per pacient, la qual cosa podria evitar l’ús d’antibiòtics.

  TimeUp és un petit dispositiu connectat entre el catèter i la bossa d’orina que controla constantment l’orina del pacient. Aquest control 24/7 fa que la detecció d’una possible infecció no depengui de la decisió dels professionals sanitaris sobre quan cal recollir una mostra d’orina i fer una anàlisi.