RecerCaixa

Un impuls a la recerca d'excel·lència a Catalunya.

 • QUÈ FEM

  La ciència és un factor clau per al progrés, la competitivitat i el benestar. En els darrers anys, Catalunya ha incrementat la producció científica, tant en qualitat com en quantitat. El repte és que la ciutadania conegui els beneficis de la recerca científica i la percebi com una cosa propera i necessària.

  Per aconseguir que ciència i societat avancin conjuntament, la Fundació ”la Caixa”, amb la col·laboració de l’Associació Catalana d’Universitats Públiques (ACUP), va impulsar el Programa RecerCaixa.

  Des de l’any 2010, en què es va iniciar el programa, s'han impulsat els millors projectes dels grups i els investigadors que treballen a Catalunya, procedents tant d’universitats públiques i privades com de centres de recerca, i, en especial, donem una empenta a la recerca en ciències socials, àmbit en el qual s’ha consolidat com a programa de referència.

  Així mateix, l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) ha col·laborat també en aquesta iniciativa, mitjançant el suport a la gestió de la convocatòria i amb la gestió del procés d’avaluació, sobre la base de la seva expertesa i professionalitat en aquests àmbits.

 • A QUI S'ADREÇA

  La convocatòria d’ajuts a la recerca RecerCaixa ha sigut un programa d’ajuts anual per finançar els millors projectes de recerca dels investigadors i grups de recerca de Catalunya. Es valoraven positivament els projectes amb vocació transformadora, entesa com la voluntat que els beneficis potencials arribin als ciutadans, i que aporten solucions a problemes de la societat o generen nou coneixement científic.

   

 • COM AJUDEM

  El programa RecerCaixa perseguia, en concret, tres objectius:

  • Contribuir a la consolidació de la recerca a Catalunya.

  • Impulsar el desenvolupament de nous projectes d’excel·lència científica i de caràcter potencialment transformador al nostre país, que aportin solucions a problemes o inquietuds de la societat.

  • Implicar la ciutadania en el procés de transformació de la societat cap a un país de ciència i cap a una economia basada en el coneixement.