Descripció i bases

Mostrar texto Ocultar texto
Les quatre fundacions privades independents de la Fundació ”la Caixa” (Espanya), Welcome (Regne Unit), la Fundació Volkswagen (Alemanya) i la Fundació Novo Nordisk (Dinamarca) han iniciat conjuntament aquesta convocatòria global per a la investigació interdisciplinària sobre «Mobilitat - Medicina Global i Investigació en Salut».
 • DATES CLAU

  Obert per a sol·licituds
  20 de gener de 2020

  Data límit de sol·licitud de la primera etapa
  30 d'abril de 2020, a les 14 h CET
  Arran de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, s’ha ampliat el termini de presentació de projectes d’aquesta convocatòria fins al 30 d'abril.

  Anunci de resolució de la primera etapa
  Octubre de 2020
  Arran de la crisi provocada per la pandèmia del coronavirus, s’ha ampliat el termini de presentació de projectes d’aquesta convocatòria fins al 30 d'abril.

  Data límit de sol·licitud de la segona etapa
  2 d'agost de 2021, a les 14 h CET

  Anunci de resolució de la segona etapa (Resolució final)
  Octubre de 2021

 • OBJECTIUS

  L’objectiu d’aquesta convocatòria és fomentar la investigació amb múltiples perspectives sobre com la mobilitat mundial influeix en la salut general, els diversos determinants de la salut i el benestar de les poblacions locals i mòbils, i com els efectes de la mobilitat es poden abordar d’una manera sostenible. A més, són benvingudes les propostes que desafiïn els dogmes actuals de la Medicina global i la investigació sanitària.

  En aquesta convocatòria volem donar suport a la investigació que beneficiï els camps de la Medicina global i la investigació sanitària d’una manera sostenible, creant un valor addicional que transcendeixi el període de finançament. El nostre objectiu és finançar projectes que siguin molt originals i innovadors i que abordin àrees d’investigació poc estudiades i amb fons insuficients.

  Volem finançar una investigació que permeti que científics i acadèmics dels anomenats països de renda alta (PRA) i dels països de renda baixa i mitjana (PRBM) treballin junts en igualtat de condicions i en la qual totes les parts es beneficiïn de la feina d’investigació conjunta. Es recomana encaridament la participació d’investigadors en les primeres etapes de la carrera.

 • CAMPS D'INVESTIGACIÓ

  El tema general d’investigació d’aquesta convocatòria és «Mobilitat: Medicina Global i Investigació Sanitària», amb èmfasi especial en desmuntar els prejudicis establerts dins de la medicina i els sistemes sanitaris mundials/transfronterers.

  El tema general de la mobilitat se centra en la investigació de qüestions relacionades amb la salut pel que fa a la mobilitat de les persones (migrants, refugiats, turistes, treballadors documentats i indocumentats, etc.), els efectes i repercussions i diversos aspectes de la mobilitat de les poblacions.

 • AJUTS

  Hi ha dues etapes de finançament en el procediment de sol·licitud. Als sol·licitants seleccionats de la primera etapa se’ls convidarà a passar a la segona etapa de la sol·licitud.

  Es concediran fins a 15 subvencions preparatòries sense restriccions de 50.000 € cadascuna durant un període de 10 mesos als sol·licitants de la primera fase preseleccionats, als quals es convidarà a formar consorcis, a dissenyar el projecte final i a presentar una proposta completa de projecte per la segona fase abans de l’1 de juny de 2021.

  Es disposa d’un fons total de 9 milions € per a subvencions de projectes de fins a 1,5 milions €, per un total d'entre 4 i 6 projectes d’una durada de 3 a 5 anys. Cada ajut serà finançat per la fundació amb seu al país del sol·licitant principal. Cada fundació concedirà de forma independent 1 o 2 subvencions.

 • Elegibilidad

  ELEGIBILITAT

  Per tal de ser elegible, una sol·licitud ha de complir els requisits següents:

  • La formació científica dels membres de l’equip del projecte que hi participen no ha d’estar restringida i s’ha de basar en les necessitats del projecte. Fomenta la col·laboració interdisciplinària, per exemple entre les ciències de la vida i les ciències socials.

  • El consorci ha d’estar format per un sol·licitant principal i de 2 a 4 cosol·licitants.

  • El nombre de socis en els PRBM ha de ser igual (o superior) al dels PRA, la qual cosa significa que un mínim de dos socis han de ser de centres de recerca ubicats als PRBM. Si el consorci inclou només dos cosol·licitants dels PRBM, hauran de ser de dos països diferents.

  • El sol·licitant principal ha de ser un investigador establert dins del seu camp d’investigació.

  • El sol·licitant principal ha de ser d’una institució d’investigació de Dinamarca, Alemanya, Espanya, Portugal o el Regne Unit.

  • Els cosol·licitants poden ser investigadors en diferents etapes de la seva carrera acadèmica. No obstant això, els estudiants de doctorat no poden ser cosol·licitants.

  • Una part important de la investigació s’ha de fer de manera local en els PRBM i incloure una col·laboració estreta amb les comunitats, les parts interessades i les altres parts rellevants de la zona.

  • Les ONG i OSAL (organitzacions sense ànim de lucre) poden ser col·laboradors en els projectes i han de ser subcontractats per un centre d’investigació.

 • CONTACTE

  Preguntes i respostes

  Correu electrònic: globalhealth@fundaciolacaixa.org

Procés de sol·licitud

Mostrar texto Ocultar texto
 • PROCÉS DE SOL·LICITUD

  La sol·licitud s’ha de redactar en anglès i presentar-se mitjançant el sistema de sol·licitud i gestió de subvencions en línia de la Fundació Novo Nordisk, NORMA, que trobareu a https://norma.novonordiskfonden.dk

  És important que llegiu atentament la informació i les directrius per als sol·licitants abans de començar el procés de sol·licitud, ja que les directrius contenen el text complet de la convocatòria, així com les instruccions per completar la sol·licitud.