Una nova tecnologia per purificar l’aire de virus respiratoris

Miguel A. Bañares

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Miguel A. Bañares

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  Una enorme varietat de patògens, com el SARS-CoV-2 i altres virus respiratoris humans, són a l’aire en espais interiors. La seva forma principal de transmissió és a través d’aerosols que, en respirar-los, infecten l’hoste.

  El projecte SafeAir proposa desenvolupar tecnologies catalítiques per inactivar una gran quantitat de microorganismes amb capacitat infectiva. En concret, crearà nous purificadors d’aire que fan servir filtres catalítics capaços d’inactivar els virus mitjançant estrès oxidatiu, cosa que previndrà que puguin infectar les cèl·lules humanes. Els investigadors avaluaran dos tipus de tecnologies: uns que s’activaran mitjançant llum i d’altres que ho faran mitjançant temperatura induïda internament.

  Aquest nou sistema de neteja de l’aire no suposarà cap risc ni per a la salut de les persones ni per al medi ambient, ja que no generarà productes químics indesitjables, i no haurà de ser reemplaçat amb regularitat.

 • ORGANITZACIONS ASSOCIADES

  • Cristina Calvo, Hospital Universitario La Paz, Espanya

  • María Luz García García, Hospital Universitario Severo Ochoa, Espanya

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Highly efficient technology for clean and safe air: development of advanced air purifiers to inactivate pathogens in aerosols

 • SUBVENCIÓ

  997.000 €