Vers una millor comprensió de les respostes davant d’infeccions del sistema immunitari

Esteban Ballestar

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Esteban Ballestar

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Institut de Recerca contra la Leucèmia Josep Carreras, Espanya

 • DESCRIPCIÓ

  El sistema immunitari és l’equipament defensiu de què disposa l’organisme per combatre infeccions. En la majoria de casos, és molt eficaç i ens protegeix de les malalties. Però hi ha individus que neixen amb immunodeficiències que els fan molt més susceptibles a tenir malalties causades per patògens, sigui perquè tenen un nombre de cèl·lules immunitàries insuficient, o bé perquè són defectuoses. Estudiar aquests individus permet comprendre millor el funcionament del sistema immunitari i la manera en què organitza les seves respostes davant de possibles agressions.

  En aquest projecte, els investigadors traçaran un atles de les cèl·lules immunitàries i de les interaccions que estableixen entre si. Per fer-ho, se centraran en una immunodeficiència primària, la immunodeficiència comuna variable, que causa a les persones que la tenen infeccions intestinals i respiratòries greus i recurrents per a les quals necessiten una teràpia immunològica substitutiva.

  L’objectiu és poder comprendre millor els mecanismes subjacents als desafiaments a què s’enfronten aquests pacients davant d’una infecció. També, entendre el diàleg que estableixen entre si les diferents cèl·lules immunitàries per orquestrar una resposta eficaç contra una amenaça. Els resultats d’aquest projecte, que ajudaran a entendre millor els components i la comunicació de la resposta immunitària, proporcionaran noves eines per millorar l’atenció mèdica i la qualitat de vida dels pacients amb immunodeficiències.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Uncovering the Differentiation Determinants and Dynamics of Congenital Susceptibility to Infections

 • SUBVENCIÓ

  477.722,19 €