Com podem aconseguir que les vacunes siguin eficaces per a tota la població?

Luis Graca

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Luis Graca

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Instituto de Medicina Molecular, Portugal

 • DESCRIPCIÓ

  Les vacunes són un dels agents terapèutics amb més repercussió en la salut humana, ja que redueixen la mortalitat deguda a les malalties infeccioses. Tot i que en general són molt eficients, ho són menys per a alguns grups de població, com la tercera edat. Això és deu al fet que el sistema immunitari perd, amb el temps, la capacitat de respondre a les amenaces externes. N’és un exemple la vacuna de la grip, ja que aquesta malaltia encara presenta elevades taxes de mortalitat i morbiditat en el grup d’edat esmentat.

  Aquest projecte reuneix experts en vacunes, nanopartícules i bioinformàtica que estudiaran una nova estratègia destinada a potenciar la reacció del sistema immunitari i, d’aquesta manera, evitar que les vacunes perdin eficàcia. Per assolir aquest objectiu, partiran dels coneixements biològics actuals sobre el centre germinal i els adjuvants i utilitzaran nanopartícules per a l’administració d’antígens i compostos immunomoduladors. Es tracta d’un nou mètode per influir en la producció d’anticossos que també aportarà als investigadors una millor comprensió dels mecanismes moleculars que poden contribuir a augmentar l’eficàcia de les vacunes.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Harnessing germinal centre regulation for improved vaccines

 • SUBVENCIÓ

  499.952 €