Una plataforma per desenvolupar i produir ràpidament nous biofàrmacs per lluitar contra virus emergents

Cláudio Manuel Soares

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Cláudio Manuel Soares

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Instituto de Tecnologia Química e Biológica António Xavier (ITQB NOVA), Universidade NOVA de Lisboa, Portugal

 • DESCRIPCIÓ

  L’aparició de malalties víriques, com la grip i la COVID-19, representa una amenaça per a la salut mundial i l’estabilitat socioeconòmica. Per aquest motiu és vital tenir la capacitat de respondre de manera ràpida i eficaç a les amenaces i els brots vírics. I per aconseguir-ho, calen solucions terapèutiques dirigides i, en aquest context, els biofàrmacs hi poden tenir un paper crucial, precisament pel seu alt potencial d’especificitat. Tanmateix, l’ús de biofàrmacs requereix estratègies de desenvolupament i producció ràpids.

  Per resoldre aquest problema, en el present projecte els investigadors volen crear una plataforma integrada capaç de dissenyar noves molècules potencialment actives contra una determinada amenaça i validar-les in vitro. La plataforma, coneguda com BioPlaTTAR, accelerarà el desenvolupament de biofàrmacs per a patògens específics en situacions d’emergència.

  Inicialment, els investigadors se centraran en els virus de la grip i de la COVID-19. Els resultats poden facilitar el desenvolupament de nous tractaments, utilitzats com a alternativa o en combinació amb molècules petites i vacunes. En el futur, aquesta plataforma es podrà adaptar a nous brots vírics. Això fomentarà la competitivitat i l’autosuficiència d’Europa en l’àmbit del desenvolupament de biofàrmacs.

 • ORGANITZACIONS ASSOCIADES

  • Ana Salomé Veiga, Instituto de Medicina Molecular-iMM, Portugal

  • Maria João Amorim, Católica Biomedical Research Center (CBR), Universidade Católica Portuguesa, e Instituto Gulbenkian de Ciência, Portugal

  • José Maria Valpuesta, Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), España

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  The BioPlaTTAR Platform for the Tailored and Rapid Development of Antiviral Biopharmaceuticals

 • SUBVENCIÓ

  1.000.000 €