Noves estratègies per tractar la malaltia de la son

Luisa Figueiredo

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Luisa Figueiredo

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Instituto de Medicina Molecular Joao Lobo Antunes, Portugal

 • DESCRIPCIÓ

  La malaltia de la son (tripanosomiasi africana humana) és una infecció tropical causada per paràsits que es transmeten mitjançant la picada de la mosca tse-tse. Aquesta patologia, que és endèmica a 36 països de l’Àfrica subsahariana, no té tractament i en la majoria de casos és mortal.

  La forma en què aquests paràsits controlen la seva informació genètica es podria convertir en el seu taló d’Aquil·les i ser la base d’inspiració per a noves teràpies. Recentment, els autors del projecte han identificat un nou mecanisme utilitzat per aquests paràsits per regular l’expressió del seu material genètic.

  L’objectiu és identificar els factors genètics que són essencials per a la transmissió del paràsit mitjançant la mosca tse-tse, amb les implicacions sanitàries i socioeconòmiques que això comporta.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DE PROJECTE

  Mechanism and function of epitranscriptomic poly(A) tail modifications in African trypanosomes (TrypM6A)

 • SUBVENCIÓ

  499.400 €