Noves estratègies per combatre la sèpsia

Miguel Che Parreira Soares

Projecte guardonat en col·laboració amb la Fundação para a Ciência e a Tecnologia

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Miguel Che Parreira Soares

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Fundação Calouste Gulbenkian, Portugal

 • DESCRIPCIÓ

  La sèpsia és una malaltia causada per una resposta incontrolada del nostre cos contra una infecció bacteriana. Els antibiòtics no sempre funcionen per a combatre la sèpsia, que afecta aproximadament 30 milions de persones l’any, de les quals en moren 6 milions.

  La sèpsia causa alteracions fisiològiques que afecten el metabolisme de la glucosa i la disfunció dels òrgans fins a provocar la seva insuficiència. El projecte proposa desenvolupar noves estratègies terapèutiques no enfocades a eliminar els bacteris, com els antibiòtics, sinó a evitar la fallada dels òrgans.

  El projecte se centra en l’estudi dels gens associats a la regulació del metabolisme de la glucosa implicats en el desenvolupament de la malaltia. La investigació analitzarà els mecanismes moleculars del fetge, el pàncrees i el múscul esquelètic de ratolins per a més endavant aplicar-ho als humans.

 • CONSORCI
  (INVESTIGADOR PRINCIPAL,
  ORGANITZACIÓ, PAÍS)

  Michael Bauer, Jena University, Alemanya

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Metabolic reprograming in sepsis

 • SUBVENCIÓ

  500.000 €