Cap a una millor comprensió de la primera línia de defenses

Marc Veldhoen

 • LÍDER DEL PROJECTE

  Marc Veldhoen

 • ORGANITZACIÓ
  SOL·LICITANT, PAÍS

  Institut de Medicina Molecular (IMM), Portugal

 • DESCRIPCIÓ

  Els glòbuls blancs són part del sistema immune del cos per a combatre infeccions i d’altres patologies. Els limfòcits (cèl·lules B i cèl·lules T) són tipus de glòbuls blancs. Els limfòcits B elaboren els anticossos que ens protegeixen de les infeccions. Les vacunes entrenen la memòria d’aquestes cèl·lules per a protegir-nos de futurs patògens. Els limfòcits T ajuden a controlar les respostes immunitàries. Aquestes cèl·lules es troben al torrent sanguini, per on viatgen fins als teixits que els necessiten.

  Recentment, els científics han observat limfòcits residents en teixits que no circulen per la sang. La presència d’aquestes cèl·lules tissulars representa un enorme potencial de protecció i encara no es coneixen els seus mecanismes d’acció.

  El projecte pretén entendre millor com funcionen aquests limfòcits i contribuir a la resposta immunitària.

 • TÍTOL ORIGINAL
  DEL PROJECTE

  Enhancing tissue resident immunity

 • SUBVENCIÓ

  497.158 €